Zkrácený úvazek

Zákoník práce popisuje zkrácený úvazek termínem “kratší pracovní doba”, která může být sjednána pouze mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Při zkráceném úvazku je pracovní doba dojednána kratší, než obvyklý pracovní rozsah dle zákona 262/2006 Sb. § 79, který činí 40 hodin týdně. Současně je výše mzdy proporcionálně krácena podle míry snížení úvazku.


Pro zaměstnavatele je zkrácený úvazek výhodný, pokud pro danou pracovní pozici nemá využití na plných 40 hodin týdně (aktuálně mezi takové profese může patřit uklízečka, vrátný ap.). Firmy zkrácený úvazek nabízejí maminkám, studentům při zaučování na danou pozici a také specialistům, pro které je kratší pracovní týden lákavým benefitem.


Pro zaměstnance je zkrácený úvazek obvykle řešením závažných rodinných či zdravotních situací a může zaměstnavatele o takový úvazek požádat. Ten může a nemusí vyhovět, kromě zákonem stanoveného případu, kdy je žadatelem těhotná žena nebo žena pečující o dítě mladší 15ti let. Pak je povinen její žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779