Práce na mateřské

13.2.2015

Jste na mateřské či rodičovské dovolené. Dítě krásně jí, spí. Vše šlape jako hodinky. Přesto nejste spokojená. Dlouhé procházky a vysedávání na pískovišti už vás k smrti nudí. Poohlédněte se po práci, uděláte dobře vaší hlavě i peněžence.

Nepleťte si pojmy s dojmy

Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena v rozmezí osmi až šesti týdnů před předpokládaným termínem porodu. V tomto období pobírá tzv. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Celkem je možné dostávat tuto pomoc 28 týdnů (37 týdnů u vícerčat). Vypočítává se z příjmů a činí 70% ze mzdy.

Výpočet PPM http://www.mpsv.cz/cs/13622

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. Nastoupit na ni může muž či žena. Délka se odvíjí podle výše čerpání rodičovského příspěvku (RP). Ten je paušální a činí 220 000,- Kč. Měsíční maximum pro výplatu je 11 500,- Kč a minimální doba čerpání 19 měsíců pro plné vyčerpání.

Výpočet RP https://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek

Dítě, dítě...práce?

Práce při mateřské dovolené

Nastoupit do pracovního poměru můžete po skončení 6tého týdne po porodu. Výše výdělku není nijak omezena, peněžitá pomoc v mateřství se nekrátí. Možností máte více.

  • Pro stejného chlebodárce - chcete pracovat pro stejného zaměstnavatele jako před mateřskou? Žádný problém. Podmínkou je, že nesmíte pracovat pod stejnou smlouvou a vykonávat totožnou práci.
  • Pro jiného chlebodárce - má-li o vaše schopnosti zájem jiný subjekt, pamatujte na to, že pokud se jedná o stejnou práci, potřebujete souhlas předchozího zaměstnavatele. Výjimkou jsou vědecké profese, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
  • Začněte podnikat - máte nápady, zápal a trochu financí? Začněte podnikat. Na PPM tato aktivita vliv nemá. Navíc dnes existuje spousta kurzů a seminářů, které vám zpočátku pomůžou.
  • Podnikatelka na mateřské - nárok na PPM máte v případě, že jste si hradila nemocenské pojištění alespoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na mateřkou dovolenou. Nesmíte ovšem dále sama podnikat. Pokud za vás činnost vykonávají zaměstnanci, pak to na pobírání PPM nemá vliv.

Práce při rodičovské dovolené

Zajistěte si dohled nad svým dítětem jinou zletilou osobou (chůva, babička,...) a jděte do toho. Můžete pracovat na plný úvazek a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Pokud dáváte dítě do školky (jeslí), do dvou let nesmí pobyt v těchto zařízeních přesáhnout 46 hodin měsíčně.

 

Vyřešte to papírově

Pracovní smlouva

Nechte se zaměstnat na plný nebo zkrácený úvazek. Dejte jen pozor na výše uvedené podmínky týkající se zaměstnavatele, typu činnosti a dozoru nad dítětem.

Osoba samostatně výdělečně činná

Seberte odvahu a pusťte se do podnikání. Při mateřské/rodičovské dovolené je podnikání bráno jako vedlejší činnost. Výše výdělku není omezena. Naopak, vaše podnikání bude zvýhodněno dokonce lepšími podmínkami při placení záloh na zdravotní a sociální zabezpečení.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Tato forma spolupráce patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji využívané formy přivýdělku. Na DPP můžete odpracovat max. 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele. Smlouvu můžete uzavřít s více zaměstnavateli. Počet odpracovaných hodin se nesčítá. Při výdělku do 10 000,- Kč měsíčně neodvádíte sociální a zdravotní pojištění. 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

U DPČ nesmíte odpracovat více než 20 hodin týdně. Pokud vaše odměna nepřesáhne 2500,- Kč měsíčně, zdravotní a sociální pojištění neodvádíte.

Nastavte si priority

Práce při mateřské/rodičovské dovolené má pro vás být zábavou a odreagováním. Nenechte se zatáhnout do kolotoče stresu, kariérních manévrů a honbou za penězi. Vaší hlavní prací v tomto období je péče o dítě.

6 výhod pracující matky

  1. Jste v kontaktu s lidmi (mimo pískoviště :)).
  2. Práce znamená finanční přilepšení.
  3. Svému dítěti se ve společných chvílích věnujete na 100%.
  4. Udržujete kontakt se světem, který znáte.
  5. Pečujete o sebe. Nechodíte jen ve vytahaném svetru se staženými vlasy.
  6. Připadáte si schopně, sebevědomě.

 

 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779