Vrácení řidičského průkazu

Co vše vás čeká při vrácení řidičského průkazu? Jak postupovat? Na jaký orgán se obrátit před uplynutím doby trestu? Možná vám bude umožněno vrácení ŘP dříve, než byla stanovena doba zákazu řízení motorových vozidel.

Obecně je známo, že řidičský průkaz je možné získat zpět nejdříve po uplynutí doby, na kterou byl zákaz uložen.

Co je však výjímka?

Pokud jste nebyli vybodování, můžete po uplynutí poloviny trestu zkusit požádat o vrácení ŘP. Není však pravidlem, že vám úředníci vyhoví.

Řidičské oprávnění získá žadatel pouze na základě své písemné žádosti, ke které připojí veškeré nezbytné doklady:

    • platný doklad totožnosti žadatele
    • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, popř. rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu řízení motorových vozidel
    • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (nesmí být starší než 60 dní)

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

S tím také souvisí další potvrzení: doklad o zdravotní způsobisloti řidiče, kterou potřebuje autoškola.

V případě vybodování musíte absolvovat přeskoušení z odborné způsobilosti vždy.

Pozor: Řidičské oprávnění nezískáte zpět pouze na základě uplynutí doby, na kterou byl zákaz uložen.

Kde poslat žádost o vrácení řidičského průkazu?

Žádost o upuštění od zbytku trest, popř.o navrácení ŘP se podává u orgánu, který vám rozhodnutí vydal, tzn. u příslušného městského úřadu/magistrátu nebo u soudu.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779