Dopravní psycholog

Kdo je akreditovaný dopravní psycholog?

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., § 87a, může dopravně psychologické vyšetření provádět pouze dopravní psychologové akreditovaní Ministerstvem dopravy.

Ministerstvo uděluje akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření fyzické osobě, která:

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

Dopravně psychologické posudky vydané jinými psychology jsou neplatné.

Jaké vyšetření dopravní psycholog provádí?

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče se provádí podle norem a se standardizovanými psychodiagnostickými metodami. Metody aplikované během vyšetření jsou objektivní, validní a reliabilní a podávají stejné výsledky u všech dopravních psychologů téměř po celém světě. Základní testování by mělo být u každého psychologa stejné. Každý dopravní psycholog si však může vyšetření rozšířit o další metody, které uzná za vhodné aplikovat. Samotné vyšetření modeluje práci řidiče a skládá se z:

 • odborně vedeného pohovoru
 • výkonových testů
 • testů osobnosti pomocí dotazníkových a projektivních technik
 • vyšetření pomocí determinačního přístroje

Vyšetřením řidiče je dopravní psycholog schopen určit jeho psychickou výkonnost, všechny složky pozornosti, reagování, vizuální paměť, prostorovou představivost a řidičskou inteligenci. Dále zkoumá jeho vlastnosti a sklony spojené s výkonem řidičské činnosti , jako jsou: předvídavost, obezřetnost, emoční stabilita, adaptabilita, sebekontrola nebo naopak: pohrdání autoritou, neodpovědnost, bezstarostnost, sklony k agresivnímu, riskantnímu a impulsivnímu chování, atd. Dotazníky používané při dopravně psychologickém vyšetření si řidič nemá možnost předem prohlédnout.

Kdy potřebuji dopravního psychologa?

Dopravně psychologické vyšetření je ze zákona určené pro: 

 • profesionální řidiče
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo spouravu nákladního či speciálního autoobilu a přípojného vizidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin
  • dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
  • učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly
 • vybodované řidiče a  řidiče, kterým bylo odebrán ŘP
  • od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti (řízení)
   • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud) 
   • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců - jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
  • od 1.7.2013: řidiči "v podmínce"
 •  při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání
 • pro ty, kteří byli lékařem doporučeni k vyšetření pro ověření způsobilosti řídit motorové vozidlo

Kde sehnat kvalitního dopravního psychologa?

Seznam akreditovaných dopravních psychologů můžete naleznout například na stránkách ASOCIACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ.

Jaká je cena vyšetření?

Cena za dopravně psychologické vyšetření se obvykle pohybuje od 1 500 Kč do 4 000 Kč. Záleží na podmínkách konkrétního dopravního psychologa. Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí sám řidič.

Naši cenu v APROFES Vám rádi zašleme na vyžádání.

Testováním vás provádí akreditovaná dopravní psycholožka Mgr. Iveta Sigmundová, MBA. 

Dopravně psychologické vyšetření provádíme v Brně a v Praze.

Objednat se na dopravně psychologické vyšetření můžete zde.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779