Profesní průkaz řidiče

Řidiči, kteří vlastní průkaz profesní způsobilosti, mají oprávnění vykonávat povolání profesionálního řidiče autobusů nebo nákladních vozidel, tedy vozidel o hmotnosti vyšší než 3500 kg.

Výuka a výcvik pro získání průkazu profesní způsobilosti probíhá dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Podmínkou pro získání profesního průkazu:

  • je vstupní školení řidičů trvající 140 hodin. Jeho platnost je omezená na dobu pěti let. V průběhu těchto pěti let musí každý profesionální řidič absolvovat 5 školení (pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin), jejichž součástí je seznámení účastníků s novinkami v silničním zákoně a především pak problematika AETR , která je důležitá pro každého profesionálního řidiče. Potvrzení o absolvování těchto školení řidič předkládá na příslušném magistrátu, který poté vystaví nový řidičský průkaz s profesní způsobilostí na následujících 5 let.
  • Důležitým omezením pro získání profesního oprávnění je věk. Podmínkou pro skupinu C nebo C+E je dosažení věku 21 let.  Pro skupinu D a D+E je to věk 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa nepřesahuje 50 km.  Řidiči, kteří mají řidičské oprávnění pro skupiny C, C+E, D a D+E, a podrobí se výuce a výcviku v rozšířeném rozsahu 280 hodin mohou řídit vozidla od 18 let (platí pro skupinu C a C+E) a od 21 let (platí pro skupinu D a D+E).
  • Každý, kdo se chce stát profesionálním řidičem, musí projít také dopravně psychologickým vyšetřením, které provádí pouze dopravní psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy. Toto vyšetření musí pro účely výkonu zaměstnání a pro získání kvalifikace podstoupit každý držitel řidičského oprávnění skupin C1, C, C+E, D1, D, D+E.  Toto vyšetření je platné do 50 let věku, poté je nutné je v pětiletých intervalech obnovovat. 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779