Mzda

16.2.2015

Boucháte? Rubete? Facháte? Pracujete? Na mzdu neboli plat máte nárok za výkon výdělečné činnosti v pracovním poměru. Mzda se vyplácí v soukromém, plat ve státním sektoru. Všude se mluví o hrubé a čisté mzdě. Existuje spousta kalkulátorů. Rozumíte ale tomu co do nich zadáváte a co kalkulátor "vyplivne"? Dokážete si svou výplatu spočítat?

Hrubá mzda zaměstnance je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, podle podmínek uvedených v pracovní smlouvě.

 

HRUBÁ MZDA

1. Základní mzda

2. Příplatky

3. Náhrady mzdy

4. Odměny

5. Ostatní plnění

hodinová,  měsíční, úkolová, platový tarif atd. nárokové, nenárokové dovolená, svátek, návštěva lékaře atd. prémie, osobní ohodnocení, 13. a 14. plat atd.  

 

Kolik stojíte svého zaměstnavatele?

Stěžujete si na výši své mzdy? Chcete vyšší plat nebo prémie? Podívejte se na to očima zaměstnavatele. Spočítejte si, kolik skutečně stojíte. Částka, kterou za vás zaplatí váš zaměstnavatel, se nazývá „superhrubá“ mzda.


Hrubá mzda (HM)

+ Zdravotní pojištění (ZP)

+ Sociální pojištění (SP)

= Superhrubá mzda

 

Hrubá mzda - dle podmínek pracovní smlouvy

ZP - zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Je to 9% z HM (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

SP - sociální pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnanvatel. Je to 25% z HM (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

 

Kolik dáte státu?

Daň z příjmů je hrazena z finančního příjmu fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Jedná se o nejdůležitější příjem státu, ze kterého hradí své výdaje. Pro rok 2015 je sazba daně 15 %.


Superhrubá mzda

* Sazba daně 15%

= Záloha na daň z příjmů

Superhrubá mzda - je to v podstatě hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za své zaměstnance.

Výše zálohy se odvíjí od skutečnosti, zda jste jako zaměstnanec podepsali onen magický "růžový papír".

 

Magický "růžový papír"

"Růžový papír" neboli "Prohlášení poplatníka k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům" umožňuje odečtení nezdanitelných částek v průběhu zdaňovacího období. "Prohlášení" může být podepsáno ve stejném období pouze u jednoho zaměstnavatele. Nemáte-li "prohlášení" podepsáno, zdanitelná mzda není o tyto položky upravena. U příjmů do 5 000 Kč se použije srážková daň ve výši 15%.

Slevy Měsíční Roční
Na poplatníka, důchodce, druhého manžela bez příjmů* 2 070 Kč 24 840 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* - držitele ZTP/P 4 140 Kč 49 680 Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 210 Kč 2 520 Kč
Invalidní důchod třetího stupně 420 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč
Student 335 Kč 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na 1. dítě 1 117 Kč 13 404 Kč
- dítě ZTP/P 2 234 Kč 26 808 Kč
Za školku (ročně)   Max 8 500 Kč

* Limit pro uplatnění slevy na druhého z manželů bez příjmů je 68000. Do příjmu manžela/ky se nezapočítává příjem z péče o blízkou nebo jinou osobu.

 

Odečtěte maximum


Hrubá mzda

- Záloha na daň z příjmů

- Slevy na dani

- Daňové zvýhodnění

- Sociální pojištění (SPz)

- Zdravotní pojištění (ZPz)

= Čistá mzda

Sleva na dani, daňové zvýhodnění - měsíčně se uplatňuje 1/12 ročních hodnot

SPz - sociální pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy. Je to 6,5% z HM (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

ZPz - zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec ze své mzdy. Je to 4,5% z HM (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

 

Čistá mzda = částka k výplatě po odečtení zálohy na mzdu a jiných srážek (např. stravenky, spoření atd.)

 

6x mínus na dani

V průběhu roku platíte zálohy na daň z příjmu. Při vyúčtování daně si od základu daně odečtěte tzv. "odečitatelné položky", které se vás týkají. Základ, ponížený o tyto položky, vynásobte 15%. Od výsledné částky odečtěte slevy na dani, které jsme zmínili výše.

Odečitatelná položka Částka
Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření (po odečtu státního příspěvku) Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč ročně.
Životní pojištění příspěvky, které přesáhly 12 000 Kč, odpočet max 12 000 Kč
Penzijní připojištění max 12 000 Kč
Dary na veřejně prospěšné účely v úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
Vzdělávání max 10 000 Kč
Příspěvky odborům max 1,5 % zdanitelných příjmů, max 3 000 Kč

 

Mzdové výpočty nejsou úplně jednoduchou záležitostí. V dnešní době jsou na všechno používány počítačové systémy. Jenže systémy občas neznají lidi. Znají jen to, co je do nich vloženo. Nebuďte líní. Investujte svůj čas a zjistěte si jaké slevy či odečty můžete ve své mzdě uplatnit. Teď je ten nejlepší čas. Čas daňových přiznání. Zeptejte se svých účetních, zda jim nechybí potvrzení o životním spoření, výpis zaplacených úroků z hypotéky, či potvrzení úvěru ze stavebního spoření. Budete se divit, kolik peněz můžete ušetřit.

 


Štítky: Pracovní poměr

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779