Work-life balance. Cesta k oboustranné spokojenosti.

14.2.2015

Dva lidé  na rodičovské dovolené. Specialista utrpěl nepříjemný úraz a bude dlouhodobě neschopný docházet do zaměstnání. Lidé na dílně jsou už zase na neschopence. Účetní toho má moc a je přepracovaná... . HR oddělení prostě nelení. Nehaste drobné požáry, vyřešte raději protipožární ochranu.

Dlouhodbý stres vede k poškození interpersonálních vztahů, symdromu vyhoření a zdravotním problémům. Vlivem dlouhodobého stresu v zaměstnání si lidé čím dál více uvědomují, že „nejen prací je člověk živ“. Unavený či nespokojený zaměstnanec nikdy nepodá dobrý výkon. Myslete na to, že lidé jsou v dnešní době tím, co rozhoduje o úspěchu organizace. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je nastavení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, neboli work-life balance.

Výhody hledání rovnováhy pro firmy

 • Spokojený zaměstnanec je velmi nenápadná, ale velmi účinná forma reklamy.
 • Nabídka flexibilní formy spolupráce přiláká proaktivní typ uchazečů a udrží kvalifikované zaměstnance.
 • Nabídka flexibility, tedy možnost volby, značně zvyšuje motivaci a angažovatnost. Zároveň snižuje hladinu stresu a zvyšuje loajalitu.
 • Je to výborná forma prevence syndromu vyhoření.
 • Časová a organizační flexibilita zlepšuje služby poskytované zákazníkům.
 • Zaměstnavatel šetří náklady na nábor zaměstnanců a zaškolení. Úsporu získá také v provozních nákladech.
 • Pozitivní PR firmy.

Odhodlejte se

Typ postupu záleží na tom, z jaké pozice chcete hledání rovnováhy prosazovat, jakou máte podporu a prostředky.

Spontánně

Některý ze zaměstnanců se dostane do situace, kdy nemůže docházet do práce (např. pracovní úraz, neočekávaná péče o blízkou osobu). Jedná se o specialistu, kterého by bylo těžké nahradit. Pokud je na tento krok firma kulturně i technologicky (IT) připravena, může nabídnout zaměstnanci spolupráci formou homeoffice.

Postupně

HR oddělení zjistí informace o možnostech hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a přesvědčí vedení o jeho výhodnosti. Prosazení novinek tohoto typu není v žádné firemní kultuře jednoduché. Právě proto je nutné neustále změnu podporovat a zviditelňovat výhody. Úspěchy ve formě např. úspor nákladů přesvědčí vedení, že je to krok správným směrem.

Cíleně

HR oddělení zapracuje model hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem do vizí a cílů společnosti. Zároveň pak do strategie a plánu rozvoje zaměstnanců.

 

Sežeňte si informace

 • zjistěte si informace o možnostech hledání rovnováhy
 • proveďte analýzu nákladů (náklady na pracovní místo, náklady na recruitment), projděte rozpočty, zeptejte se zaměstnanců
 • ověřte si, zda jsou vaše návrhy v souladu s právem
 • připravte si podlady pro jednání s vedením (hlavně jasnou odpověď na otázku PROČ je tato změna potřebná)

Jednejte s vedením

 • přesvědčte je o nutnosti změny
 • dohodněte se na konkrétních cílech a postupech (může se jednat o celkový koncept, či jednotlivé kroky), pamatujte, že jakákoliv změna je přínosem

Vytvořte týmy

 • zainteresované osoby vyberte napříč jednotlivými úrovněmi a odděleními
 • cílem změny je posílení motivace, delegování pravomoci a předání odpovědnosti
 • vytvořte strategii a dohodněte se na prvních krocích

Komunikujte

 • prosazujte změnu jako velký přínos pro firmu i zaměstnance
 • již po prvních krocích předkládejte viditelné výsledky změny
 • dbejte na transparentnost
 • chtějte zpětnou vazbu

Budete-li úspěšní, stane se podpora nastavení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem součástí vaší firemní kultury.

Nástroje pro zavedení rovnováhy

 • Využívání flexibilních úvazků vede zaměstnance i jejich nadřízené k větší efektivitě práce. Pravidla pro jejich využívání by měla být jasná a stejná pro všechny zaměstnance.

Flexibilní formy pracovních úvazků:

 1. Homeoffice – práce z domu
 2. Zkrácené úvazky
 3. Sdílené úvazky (možnost zastupitelnosti v případě nemoci, školení atd., dbejte na reporting a komunikaci)
 4. Flexibilní pracovní doba
 5. Stlačený pracovní týden (naplnění 40 pracovních hodin do méně než pěti plných pracovních dnů)
 6. Konto pracovní doby (klouzavý pracovní rok, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby)
 7. Termínovaná/projektová práce
 •  Využití zkrácených úvazků pro zaměstnance vracející se po delší pauze (úraz, mateřská dovolená) nebo naopak u osob před plánovaným odchodem do důchodu.
 • Nastavení pevného časového harmonogramu např. čas porad vyhovující i osobám, které např pečují o dítě nebo pracují většinu času z domova.
 • Komunikace se zaměstnanci o správném nastavení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem (kurzy, koučing).
 • Zajištění péče o děti (či příspěvek na péči) – firemní školka nebo spolupráce s okolními zařízeními.
 • V závislosti na firemní kultuře a nastavených vztazích se zaměstnanci umožnit čerpání tzv. sick days. Jedná se o dny placeného volna z důvodu nemoci či osobních příčin (3-6 dnů za rok).
 • Poukázky do wellness pro celé rodiny.
 • Dny otevřených dveří pro děti a rodinné příslušníky.
 • Akce pro děti v rámci roku (dětský den, Mikuláš,...).

Nebojte se změny

Změna nás vytrhává ze stereotypu, který je pohodlný, ale často neefektivní. Brání se jí každý. Jedinec i firma. Málokdo si uvědomuje, že změna je zdrojem růstu a přežití. Personalisté svádí boj se zakonzervovanými pravidly uvnitř společnosti i s nepochopením managementu. Jak přesvědčit manažery aby přemýšleli, vyzkoušeli či dokonce zavedli systém rovnováhy mezi pracovním a osobním životem? Zkoušejte to pořád dokola!

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779