Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je nezbytnou součástí péče o stávající pracovníky. Pro smysluplné, dlouhodobé a hlavně efektivní vzdělávání je vhodné si na začátku provést analýzu vzdělávacích potřeb. Díky ní firma zjistí, v čem jednotlivec i skupina vyniká a kde naopak potřebuje trochu "zabrat".

Analýza nehodnotí pouze jednotlivce, ale dívá se také na podnik jako celek, na funkčnost jednotlivých oddělení a hledá možnosti zlepšení formou vzdělávání. Výsledkem analýzy je vzdělávací plán, který určuje:

  • jaké školení (nebo jiná forma rozvoje) je potřebné,
  • jak bude školení probíhat,
  • kdy a kde se bude školit,
  • jak dlouho bude školení trvat,
  • do kdy je třeba školení absolvovat.

Co vzdělávání zaměstnanců přinese?

  • Zvýší se produktivita práce - zvýší se zisk.
  • Firma získá motivované zaměstnance a posílí svůj brand zaměstnavatele.
  • Společnost zvýší svou konkurenceschopnost.
  • Snížíte fluktuaci a zvýší hodnotu svých zaměstnanců

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779