Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje:

  • aktuální počet bodů,
  • seznam všech přestupků (obsahuje informaci o všech přestupcích, kterých se řidič dopustil od získání ŘP - datum nahlášení přestupku, název orgánu, který přestupek nahlásil, odkaz na příslušný zákona informaci o rozhodnutí - sankce, pokuta, zákaz řízení)
  • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny - např. B, datum udělení, případně datum ukončení či blokace),
  • informace o zákazu řízení motorových vozidel (od - do),
  • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
  • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen (od-do).

O výpis z evidenční karty můžete zažádat na odboru dopravně správních agent příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností. Pro vyhotovení potřebujete písemnou žádost a platný doklad totožnosti. Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který lze použít při jednání s úřady.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779