Ztráta řidičského průkazu

Odebrání řidičského průkazu nastává (v současné právní úpravě) za těchto okolností:

1. Dopustí-li se řidič trestného činu ublížení na zdraví, obecného ohrožení a/nebo ohrožení pod vlivem návykové látky.

2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může odebrat ŘP až na 6 měsíců v níže uvedených případech. Dopustí-li se řidič v průběhu 12ti po sobě následujících měsíců min.3x přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:

  • překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 30km/h a mimo obec o 50km/h
  • projede křižovatkou na červenou
  • předjíždí na přechodu pro chodce nebo předjíždí způsobem, který ohrožuje chodce nebo řidiče účastnící se provozu
  • nedá přednost v jízdě
  • vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno

3. Řidičský průkaz také ztrácí, zaviní-li řidič dopravní nehodu a nenahlásí ji. Za dopravní nehodu bez nutnosti nahlášení je považována taková událost, kdy nebyl nikdo zraněn ani usmrcen, nedošlo ke zjevné majetkové škodě účastníků přesahující 20.000Kč a k žádné škodě na majetku třetích osob. Účastníci se musí shodnout na viníkovi události. V takovém případě není odebírán řidičský průkaz.

4. Pokud je řidič vybodován, tzn. dosáhne - li 12ti bodů.

5. Pokud nehodu způsobí řidič vozidla hromadné dopravy, může mu OÚ obce s rozšířenou působností odebrat řidičský průkaz až na 2 roky.

6. Je-li způsoben přestupek řízením pod vlivem alkoholu, podezřením na takové řízení nebo odmítne-li se řidič podrobit testu na přítomnost alkoholu v krvi.

 

Řidičský průkaz lze získat zpět po uplynutí vyměřené doby trestu a současně je třeba:

  • Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v autoškole
  • Výpis z karty řidiče
  • Posudek o zdravotní způsobilosti řidiče od lékaře
  • Posudek z dopravně-psychologického vyšetření

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779