Testy psychologické

Psychologické testy jsou jedním z nástrojů psychlogické diagnostiky. Cílem testování je odhalit silné a slabé stránky kandidáta a jejich porovnání s požadavky na obsazovanou pozici. Dá se díky nim také odhadnout, zda případný nováček zapadne do stávajícího kolektivu.

Na některých pozicích (piloti, letušky, policisté, exekutoři, profesionální řidiči apod.) je zvládnutí náročného psychologického testování základním požadavkem pro přijetí.

Mnohé firmy přistupují i k testování stávajících zaměstnanců. Díky výsledku testů mohou své pracovníky, potažmo celé týmy, efektivně rozvíjet.

  • Existuje mnoho metod, jak osobnost člověka testovat. Mezi nejčastější patří:
  • Písemný test - zahrnuje otázky sledující IQ, vizuální schopnosti a paměť.
  • Osobní pohovor
  • Assessment centre - komplexní hodnotící systém zahrnuje mimo písemný test a osobní pohovor ještě individuální a skupinové hry a cvičení, modelové situace či případové studie.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779