Firemní kultura. Lákadlo nebo past na zaměstnance?

20.12.2017

Firemní kultura tvoří ducha firmy. Vypovídá o sdílených hodnotách nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale také zákazníkům. Její správné nastavení podporuje dosahování firemních cílů a plnění určené strategie.

Firemní kultura vypovídá o tom

 • jak firma a její pracovníci vystupují navenek,
 • jak se k sobě zaměstnanci chovají,
 • jaká je v práci atmosféra,
 • jaký je náhled na hodnoty – co je dobré a co špatné.

Tajemství fungující firemní kultury

 • Symboly

Mezi symboly firemní kultury patří například používané zkratky, symboly postavení, pracovní slang či způsob oblékání.

 • Hrdinové

Hrdina je v tomto případě většinou reálný člověk, nositel tradice, hodnot. Často to bývá zakladatel společnosti nebo výše postavený zaměstnanec. Je vzorem ideálního chování.

 • Rituály

Jedná se o způsob běžné komunikace, jednání a pracovních zvyklostí. Informační a kontrolní systémy, plánování, schůzky, porady, ale také neformální aktivity jako oslavy.

 • Hodnoty

Hodnoty jsou jádrem firemní kultury. Čím více lidí je sdílí, tím silnější kultura je. Je to obecné povědomí o tom co je dobré a co špatné. Jaké jsou hranice. Hodnoty se odrážejí v pracovní morálce, loajalitě pracovníků k firmě a jejich ochotě pro firmu pracovat. Aby hodnoty plnily svou funkci, musí se jimi řídit alespoň zaměstnanci na vyšších pozicích.

Pečujte o ni. Vždyť je VAŠE

Firemní kultura se v posledních letech stala jedním z klíčových nástrojů pracovní motivace. Její vliv na úspěch či neúspěch společnosti je zásadní. Tento mocný nástroj, pokud je správně používán a nastaven, dokáže snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu práce. Chce to jen péči a plán.

Tam, kde se cití dobře

Ve většině firem si zaměstnavatelé vybírají zaměstnance tak, aby zapadli do kolektivu. Stejně tak si zaměstnanci vybírají práci i podle toho, kde se cítí dobře. Na světě existují různé typy lidí. Každý se hodí pro jinou práci. Každý má rád jiný přístup. Obecně je ale ceněno, pokud se zaměstnanec může v práci seberealizovat. Dodržování striktních a nesmyslných pravidel (rádoby tvořících firemní kulturu) může demotivovat a vést až k ukončení pracovního poměru.

Firemní kultura konkurenční výhodou

Průzkumy ukázaly, že úspěšnější společnosti se shodují v několika bodech

 • cíleně formují firemní kulturu,
 • prezentují své hodnoty (využití marketingu),
 • jsou to „učící se“ organizace,
 • mají vysokou orientaci na zákazníka,
 • pečují o své zaměstnance,
 • starají se o zainteresované osoby.

Zkostnatělé firmy zabředlé v minulosti, nehledající nové cesty a lpící na zavedených normách, zvycích a rituálech jen těžko reagují na změny na trhu.

Řekněte všem, kdo jste

Firemní kultura určuje, kdo jste. Říká veřejnosti jaké máte hodnoty, jak se chováte. Vaše prezentace na veřejnosti působí i na vaše zaměstnance. Posiluje jejich hrdost na příslušnost k firmě nebo naopak.


Firma vždy funguje jako určité společenství. Jsou zde pravidla, psaná i nepsaná. Vztahy mají určitou hierarchii. Chování je dané (tykání, vykání atp.). Management by se měl rozhodnout zda chce firemní kulturu formovat nebo ji nechá neřízeně růst. Role personalisty v rámci budování firemní kultury je nezaměnitelná. Jste ti, kdo tvoří první dojem. Ti, kdo prezentují uchazeči vaši společnost.

 

Vychovávejte zaměstnance k obrazu svému

Firemní kulturu je třeba tvořit „odshora“. Musí být navázána na strategii a poslání firmy. Právě ty přeurčují, jak bude vypadat. První, kdo se musí firemní kulturou řídit a jít příkladem jsou majitelé či manažeři společnosti. Vytvořte postupy a způsoby řešení všech nestandardních situací. Je důležité zachovat se vždy stejně, aby zaměstnanci věděli jaké jsou „hranice“. Nedodržování vlastních pravidel způsobí, že si zaměstnanci vytvoří své postupy a svou kulturu, kterou jde měnit a opravovat již poměrně složitě.

Poučte manažery

Vaši manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery a hlavně na zákazníky.

 

Proč by mě to mělo zajímat? Jsem přece PERSONALISTA

Kladete si tuto otázku? Že na tom až tak moc nezáleží? Omyl. Do firmy s jasnou firemní kulturou a tzv. „dobrou pověstí“ se hlásí mnohem více kvalitních uchazečů. Zároveň se snižuje riziko odchodu zaměstnance ve zkušební lhůtě, protože z velké části už ví do čeho jde. Bonus pro personalistu? Ušetříte si práci s vybíráním nových a nových uchazečů.

Personalistovi projde rukama většina zaměstnanců firmy. Zajímejte se, jakým směrem se chce společnost ubírat. Jaké jsou důležité hodnoty, mise a poslání. Zahrňte tyto hodnoty do profilů požadovaných uchazečů. Seznamte nově nastupující zaměstnance s firemní kulturou. Nastiňte zvyky, popište hodnoty a předejte postupy. Věřte, že nováček se bude cítit lépe, když bude seznámen s očekávaným chováním, než když si bude muset vše zjišťovat "na vlastní pěst“.

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.


Štítky: Motivace

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779