Příprava na pohovor

4.2.2015

Dostali jste informaci, že postupujete do dalšího kola? Pozval vás personalista k osobnímu pohovoru? Máte důvod k radosti!  Tyto pozitivní zprávy znamenají, že splňujete základní kritéria pro danou pozici. Nyní vás čeká další důležitý krok, na který je nutné se připravit. V této fázi sice stále záleží na tom, co umíte a znáte, ale důležité  bude, jaký uděláte dojem.

Příprava na pohovor

Doma

 • Zjistěte si základní informace o firmě, která vás zve na pohovor. Neučte se nazpaměť vše, stačí mít povědomí o nabízených produktech, službách či případné konkurenci. Potvrdí to váš zájem o pozici.
 •  Připravte si v duchu doplňující dotazy k pozici. V případě prvního kola pohovoru vynechte konkrétní výše mzdy, počtu dnů dovolené a firemních benefitů.
 • Oblečení na pohovor vybírejte s ohledem na pozici, o kterou se ucházíte. Nepřehánějte to s vůní i s líčením.

Den D

 • Na pracovní pohovor přijďte včas! Vždy počítejte s rezervou na dopravu, parkování, hledání firmy, přechody z recepce k místu pohovoru atd. Na místě byste měli být 5 minut před začátkem pohovoru.
 • Pokud se potřebujete uklidnit kávou či cigaretou, myslete na  následné použití vůně či žvýkačky.
 • Před vstupem do pohovorové místnosti si vypněte telefon a vyplivněte žvýkačku!
 • Zkuste se naladit do dobré a sebevědomé nálady.
 • Pohovor většinou netrvá déle než hodinu. Počítejte s tím a vyhraďte si dostatek času. Pokud jsou součástí pohovoru testy, může vše trvat o něco déle.

Průběh pohovoru

Pracovní pohovor vede personalista (či konzultant v případě personální agentury). Nesnažte se přebírat iniciativu, plusové body vám to nepřidá. Na začátku vás bude nejspíše informovat o průběhu pohovoru. Nelekejte se, že si vše nezapamatujete, nebo že se nezeptáte na to, co vás zajímá. Zkušený personalista vás sám vyzve k dotazům v pravou chvíli.

Pokud jste zájemcem o vyšší pozici nebo jste starší než osoba personalisty, nedávejte nikdy najevo svou nadřazenost. 

Osobní pohovor může mít více kol. Úspěšné zvládnutí pohovoru neznamená přijetí. Může ovšem znamenat postup do dalšího kola výběrového řízení, kde se setkáte s dalšími osobami a dozvíte se více detailních údajů. Pokud je pozice cizojazyčná, připravte se na možnost, že další pohovor bude veden v daném jazyce. 

Testování

Testy slouží personalistům jako doplňující informace k životopisu a pohovoru. Testování kandidátů probíhá vždy s ohledem na pozici. Čím vyšší pozice, tím budou testy náročnější. Rozlišujeme několik druhů testování. Mezi nejznámější patří:

 • Zkoušky praktických schopností a dovedností – např. schopnost psát všemi deseti, vytvořit tabulku v Excelu, test řidičských schopností, specifické manuální zručnosti dle pozice, odborné schopnosti např. v oboru IT, financí atd.
 • Psychodiagnostické testy – nemůžete je napsat špatně, vypovídají o vaší osobě, a dávají potenciálnímu zaměstnavateli lepší obrázek o vhodnosti kandidáta.
 • Tzv. Assessment Centre – umožňuje hodnotit skupinu kandidátů najednou. Kandidáti často řeší „reálné“ situace. Hodnotí se nejen výsledek, ale i průběh řešení.

Tipy pro testování:

 • Buďte upřímní!
 • Čtěte pozorně zadání.
 • Snažte se vyplnit všechny položky.
 • Testování je ve své podstatě hra. Budete klidnější, když to tak budete brát.

Žádný pohovor vás nezaskočí

V současné době, kdy poptávka po práci převyšuje nabídku,  personalisté často využívají telefonické pohovory. Tento typ pohovoru jim umožňuje provést určitý předvýběr a setkat se osobně pouze s opravdu vhodnými kandidáty. Čas ušetří také videopohovor.

Pro pozice, které jsou spojeny s častým rozhodováním pod tlakem se používá tzv. stresové interview. Personalista se vás může snažit vyvést z míry. Na tento tip pohovoru nebudete předem upozorněni.

 Pro obsazení pozice, která vyžaduje častý kontakt s okolím (recepční, asistentky) se často využívá skupinové interview. Při tomto typu interview je pohovorováno více kandidátů najednou. Kandidáti pracují se stejnými informacemi a personalista sleduje reakce jednotlivých osob.

Informační interview je v podstatě informační schůzka, která umoňuje speciálně vyškoleným asistentům seznámit kandidáty s pozicí. Na speciální a doplňující otázky většinou není prostor.

Připravte se na otázky

Je mnoho otázek, které vám personalista může položit. Jeho úkolem je zjistit o vás, co nejvíce. Pamatujte, personalista není nepřítel. Snažte se být přirození a odpovídat podle pravdy. Nikomu neprospěje, když bude uměle zvyšovat svou odbornost či schopnosti. Časem stejně vše vyplave na povrch. Zde najdete otázky, se kterými se setkáte nejčastěji.

Na pohovoru by se neměly objevit dotazy, které přímo nesouvisí s výkonem pracovní pozice. Jedná se o dotazy na rodinný stav, rodičovství, věk či vyznání. Tyto otázky se nazývají jako zakázané neboli diskriminační. Na tyto otázky odpovídat samozřejmě nemusíte, zvažte ale, zda máte opravdu co skrývat. Mnohdy je lepší otázku zodpovědět s ujištěním, že nic z výše uvedeného nijak neovlivňuje vaši schopnost pozici vykonávat na 100%.

Zeptejte se

Promyslete si vaše otázky předem. Vždy by se měly týkat společnosti či pozice, na kterou je pohovor veden. Neptejte se pouze na výši mzdy a počet dnů dovolené. Zde je několik tipů. Je možné, že personalista zodpoví vše již v průběhu pohovoru. Zkuste najít alespon jednu věc, která by vás zajímala. Svým dotazem projevíte zájem o pozici. Na závěr poděkujte personalistovi za čas a informace. 

Dáme vám vědět

Větou "dáme vám vědět " neříká personalista, že jste při pohovoru neuspěli. Většinou je rozhodnutí na vedoucím pracovníkovi či managementu. Buďte proto trpěliví a kontrolujte si svou elektronickou poštu. 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779