Nabídky zaměstnání

Nabídky zaměstnání mohou být společnostmi prezentovány různými kanály. Některé z nich jsou efektivnější, jiné pouze cesty k uchazečům doplňují.

  • Propracované kariérní stránky - uchazeče informují o nabízených pozicích, prezentují benefity společnosti a dávají "ochutnat" firemní kulturu.
  • Agentury práce - komerční instituce, jejichž cílem je zprostředkovat nabídku zaměstnání klienta ideálnímu vzorku uchazečů a z něj následně vybrat toho nejlepšího v rámci výběrového řízení.
  • Úřady práce - podle ustanovení §35 zákona č. 435/2004 Sb. může zaměstnavatel oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku.
  • Headhunting - cílené oslovení, nabídka zaměstnání je prezentována zvolenému vzorku kandidátů, kteří jsou v dané době zaměstnáni.
  • Nabídka zaměstnání na pracovním portálu - pracovní portál = místo, kde zaměstnavatelé i zprostředkovatelé sdružují nabídky práce.
  • Další cesty - inzeráty na sociálních sítích, letáky na místech, kde se vyskytují potenciální uchazeči, atd.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779