Mzdový audit - moudrý rádce

20.2.2019

Problematika zpracování mezd je velmi široká. Aby podnikatel/firma věděla jistě, že je vše v souladu se zákoníkem práce, dodržuje všechny novinky v oblasti zákona o dani z příjmu či odvodech na zdravotním a sociálním pojištění, je občas dobré si nechat poradit. Slepota stereotypu může občas postihnout i ty nejlepší účetní.

Mzdový audit

Mzdový audit představuje kontrolní činnost zaměřenou na správný výpočet mezd a pracovně právní legislativu. Prověřuje pracovněprávní dokumenty, reviduje správnost mzdového účetnictví. Cílem je zhodnocení způsobu zpracování mezd, odhalení chyb a upozornění na rizikové oblasti.

Povinný versus dobrovolný

Mzdový audit firmám nenařizuje žádná legislativní úprava. Tak proč ho dělat?
Důvodů pro provedení mzdového auditu mohou mít firmy mnoho. Mezi hlavními by se daly zmínit situace, kdy firma přechází na outsourcing mezd, nakupuje či fúzuje s jinou firmou nebo má prostě jen pochybnosti o správném vedení a zpracování svého mzdového účetnictví. Každý audit (nejen mzdový) přináší cenné informace a zlepšení procesů. Rozsah mzdového auditu si určuje sama firma.

Mezi kontrolované oblasti patří:

 • vedení pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody)
 • správný výpočet mezd, včetně náhrad za dovolenou a s ohledem na překážky v práci
 • výpočet a odvod na sociální zabezpečení
 • výpočet a odvod zdravotního pojištění
 • plnění veškerých povinností vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • likvidace nemocenských dávek
 • odvod úrazového pojištění
 • výpočet a odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • výpočet a odvod srážkové daně
 • průběh ročního zúčtování
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • zdanění zaměstnaneckých benefitů
 • poskytování cestovních náhrad a jejich výpočet
 • plnění povinností při zaměstnávání cizinců
 • provádění srážek ze mzdy zaměstnanců
 • výpočet průměrného výdělku
 • výpočet plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

 

Pro malé i velké

Mzdový audit je přínosem pro firmy bez ohledu na jejich velikost. Pro menší a střední firmy je mzdový audit krokem ke zjednodušení mzdové agendy. Odhaluje slabá místa, na která se může podnikatel zaměřit bez řešení celé široké oblasti. Ve velkých firmách, které mají proškolené zaměstnance, slouží k pravidelné kontrole a minimalizaci rizik při zpracování mzdové agendy.

Mzdový audit je vždy zaměřen na nedostatky ve zpracování mezd. Jeho provedením (a nápravou zjištěných nedostatků) firma předchází možným sankcím při kontrolách ze strany finančního úřadu, orgánů správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce a inspektorátu práce.

Výstup mzdového auditu

Výstupem mzdového auditu je písemná zpráva popisující zjištěné nedostatky, doporučení vedoucí k jejich nápravě a označení rizikových oblastí.

 

Dopřejte vaší firmě mzdový audit z rukou odborníků

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.


Štítky: Personalistika

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779