Co znamená, když se řekne KVALITÁŘ

20.9.2015

Posláním manažera kvality je neustálé zlepšování vstupů a procesů s cílem snížit náklady a zvýšit produktivitu. Řízení kvality zahrnuje téměř všechny firemní procesy.

Porovnejte své schopnosti a znalosti s požadavky na dobrého „kvalitáře“. Můžete se o pozici ucházet právě vy?

Náplň práce

 • Plánování, stanovení a organizace procesů řízení kvality.
 • Budování, udržování a rozvoj systému kvality podle norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Provádění pravidelných auditů dle požadavků norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Koordinace obsahu a forem vedení příslušné dokumentace.
 • Aplikace moderních metod a nástrojů managementu kvality (například model EFQM, Balanced Scorecard, Six Sigma, Kaizen, Štíhlý podnik, Poka-Joke a další).
 • Analýza neefektivity ve všech procesech, hodnocení návrhů na zlepšení, podávání vlastních návrhů.
 • Vytvoření interních směrnic a norem kvality + kontrola dodržování.
 • Konzultace a poradenství v oboru zvyšování a hodnocení kvality.
 • Vedení podřízených pracovníků (motivace, hodnocení).
 • Analýza pracovních postupů a procesů, podávání návrhů na zlepšení s cílem zvýšení efektivity plnění pracovních úkolů.

 Psychologický profil

 • Efektivní komunikace
 • Spolupráce
 • Kretivita a inovativní přístup
 • Flexibilita
 • Samostatnost, hledání řešení problému
 • Plánování a organizace práce
 • Schopnost učit se po celý život
 • Dobrá orientace v informacích
 • Vedení lidí

Schopnosti

 • Počítačová způsobilost (Word, Excel, Power Point)
 • Řidičské oprávnění
 • Ekonomické povědomí, zaměření na čísla
 • Právní povědomí
 • Komunikace v ČJ, případně dalších jazycích dle potřeby pozice

Odborné znalosti

 • Management obecně
 • Zásady vedení lidí
 • Time management
 • Personální management
 • Management kvality

Odborné dovednosti

 • Management kvality v organizaci (plánování, stanovování a organizace procesů řízení kvality)
 • Znalost normalizace a zkušebnictví
 • Znalost procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality
 • Plánování a řízení kontroly kvality v souladu s potřebami organizace (komunikace s ostatními odděleními)
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
 • Zpracování metodik, směrnic a norem jakosti, zajištění jejich dodržování

Mzdové ohodnocení

Průměrná mzda u této pozice se v různých regionech liší. Základ se pohybuje v rozmezí 40 – 60 000 Kč. Nováček si přijde na 35 000,-. Případná variabilní složka mzdy záleží na systému odměn konkrétní organizace. Často jsou vázány na výsledky – tedy kvalitu výrobků či služeb.

 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779