HR manažer/ka...neviditelný parťák

14.6.2016

Představujete si člověka, který rychleji mluví než koná? Kterému často padají věci z ruky? Zkrátka, že je HRRR? Nebo je to manažer, na kterého se HRnou povinnosti ze všech stran?

U některých HR manažerů to může být pravda, ale obecně vzato, HR manažer zaštiťuje personální politiku společnosti. HR je zkratka z anglického Human Resources, tedy lidské zdroje.

Jak to tedy s HR manažerem doopravdy je?

Rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů. Zastřešuje metodiky náboru, školení a odměňování zaměstnanců, je odpovědný za motivační programy. Komunikuje s nejvyšším vedením společnosti a liniovými manažery. HR oddělení není na první pohled vidět, ale zaměstnanci i veřejnost se s nimi denně setkávají. Pomáhá firmě k prosperitě na základě personálního výběru.

Náplň práce

 • Stanovování strategie plánování a řízení lidských zdrojů
 • Analyzování personálních procesů, jejich funkčnosti a přínosu
 • Příprava motivačních programů, systému hodnocení, systému vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců
 • Monitorování a analyzování spokojenosti zaměstnanců
 • Budování firemní kultury
 • Stanovování interních směrnic pro nábor, školení a odměňování zaměstnanců
 • Spolupráce s ostatními manažery organizace, účast na poradách
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce

Psychologický profil

 • Efektivní komunikace, argumentace
 • Kreativita, inovativní přístupy
 • Zdravě sebevědomé vystupování
 • Samostatnost
 • Plánování a organizování práce
 • Aktivní přístup, motivace k vyšším výkonům
 • Flexibilita, i časová
 • Sebemotivace
 • Diskrétnost

Odborné znalosti

 • Hodnoticí a motivační systémy zaměstnanců
 • Systém řízení BOZP ve firmě
 • Management obecně
 • Personalistika a mzdy, platové předpisy, formy odměňování
 • Pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do platových tříd
 • Zásady vedení pracovního kolektivu
 • Metody a techniky hodnocení výkonu
 • Kariérní růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání
 • Plánování lidských zdrojů v podniku
 • Management rizik
 • Management pro top manažery
 • Personální management
 • Kolektivní vyjednává

 

 Odborné dovednosti

 • Zpracování personální politiky ve spolupráci s jinými odděleními
 • Zpracování plánů realizace osobního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • Posouzení strategického plánování oblasti řízení lidských zdrojů
 • Posuzování, schvalování a řízení procesů personální politiky
 • Hodnocení zaměstnanců, schvalování motivačních programů a odměňování zaměstnanců
 • Schvalování, analýza a hodnocení metodiky náboru, školení

 Platové ohodnocení

Velké město X malé město, podřízení X bez podřízených, malá firma X velká firma, start up projekt X zavedené HR procesy. To jsou ukazatele, které výrazně ovlivňují výši mzdy. Protože se jedná o manažerskou pozici, doprovázejí ji často benefity v podobě notebooku, telefonu, auta. Možná je i flexibilní pracovní doba, lékařská péče nebo příspěvky na stravování.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779