Používáte k hodnocení uchazečů psychodiagnostické testy?

22.1.2019

Doba, kdy personalisté vybírali uchazeče intuitivně je již dávno pryč. Vybrat toho správného je totiž tvrdý oříšek. Občas se kvalitní, inteligentní nebo schopný uchazeč na pohovoru neumí prosadit.

Pro výběr toho nejlepšího, který zapadne do týmu, a zároveň zvládne vše potřebné, personalisté již dávno využívají psychodiagnostické testy. Aby poskytovaly nezkreslené výsledky, musí splňovat podmínku validity, reliability a zohledňovat tzv. lžiskóre.

Validita (pravdivost): schopnost testu změřit skutečný stav studovaného jevu.

Reliabilita: vyjadřuje spolehlivost testu. Tedy zda při opakovaném použití testu dostaneme podobné výsledky.

Lžiskóre: odhaluje případnou snahu testovaného "dělat se lepším".

          Zdroj: WikiSkripta, Psychotesty

 

V psychodiagnostice jsou využívány nejčastěji celé soubory testů. Ty se skládají z inteligenčních testů, osobnostních dotazníků, projektivních technik.

  • Inteligenční testy zahrnují celkový potenciál, tedy rozumovou vyspělost. Dále pak další schopnosti požadované na obsazovanou pozici jako například prostorová představivost, matematické schopnosti, analytické schopnosti atd.
  • Osobnostní dotazníky testují osobnostní charakteristiku člověka. Zda je schopen vést a řídit, jak zvládá stres, je pečlivý, tvořivý, umí pracovat v týmu,....
  • Doplňkem bývají projektivní techniky. Ty je nutno provádět s odborníkem, protože pouze ten je dokáže správně vyložit. Patří sem například kresba postavy, stromu, rozbor písma a další.

 

Co psychodiagnostické testy ověřují:

  • Osobnost – strukturu, vlastnosti, zralost
  • Inteligenci – celkové IQ, profil intelektových schopností (verbální, matematické, prostorové, motorické…)
  • Test paměti a pozornosti (kognitivní funkce)
  • Testy sociálních schopností (navazování vztahů, role v kolektivu…)

 

Psychodiagnostika nejen pro uchazeče

Psychotesty mohou projít také stávající zaměstnanci. Díky nim ověříte potenciál pracovníka či získáte informaci o silných stránkách a rezervách svého člověka. Demotivace a vyčerpání jsou totiž příčinou nízké pracovní výkonnosti. Dobrým nastavením zvýšíte výkon zaměstnance a můžete eliminovat riziko vyhoření.

 

Chodím do práce pro peníze

Zájem lidí o vnitřní spokojenost, uvědomění si vlastních silných stránek a příležitostí k rozvoji ve společnosti roste. Lidé touží dělat to, co je baví a v čem jsou dobří. Nahlíží na práci nejen jako na zdroj financí.

 I zaměstnavatelé mění svůj postoj. Při náboru sledují nejen záznamy v životopise, ale také skutečný potenciál lidí. Vědí, že motivovaný a spokojený zaměstnanec přináší firmě užitek a posunuje ji dál.

 

 

 

Potřebujete otestovat své kandidáty či zaměstnance?

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779