Test osobnosti

Test osobnosti slouží k měření a pojmenování osobnostních charakteristik.

Existují 3 hlavní typy testů osobnosti /a dále jejich kombinace/:

  • projektivní testy - respondent reaguje na zadaný podnět a jeho reakce vypovídá o vnitřním prožitku

  • objektivní testy - jsou zacílené na měření osobnostních vlastností, dají se snadno kvantifikovat a opakovat, mezi objektivní testování patří i měření fyziologických projevů psychiky /např. puls nebo vodivost pokožky/

  • dotazníkové testování - respondent vybírá z nabízených možností tu, která je mu nejblíže. Jednodimenzionální dotazníky mohou zjišťovat jednu vlastnost, multidimenzionální dotazníky měří několik položek osobnosti


V personalistice napomáhají testy osobnosti hlavně přesnějšímu určení silných a slabých stránek osobnosti v pracovním prostředí, směřování kariéry a při změně či rozvoji pracovní pozice. Testované vlastnosti mohou být emoční stabilita, zodpovědnost, aktivita, motivace k výkonu, odolnost vůči zátěži, rozhodnost, sebedisciplína a mnoho dalších.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779