Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel má ze zákona odpovědnost za své zaměstnance a je povinen je proškolit tak, aby minimalizoval pracovní úrazy a hmotné i nehmotné škody.

  • školení BOZP - školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se zaměřuje na prevenci rizik. Vzhledem k velké rozmanitosti pracovišť umožňuje každému zaměstnavateli vyhledávat taková opatření, jež povedou k odstranění pracovních rizik. Následuje tvorba samotného školení zaměstnanců, jež obsahuje právní a interní předpisy BOZP pro danou firmu a pracoviště. Firma je povinna znalost BOZP mezi zaměstnanci pravidelně kontrolovat a doplňovat podle aktuální potřeby. Vždy musí školení BOZP absolvovat noví zaměstnanci bez rozdílu funkce a ti, jež mění své pracovní zařazení.

  • školení první pomoci - ze zákona spadá do výše uvedené kategorie, nebývá však dostatečně akcentováno. Zaměstnanec by měl zvládnout teoretickou i praktickou část poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel je povinný zajistit na pracovišti vždy dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci v závislosti na rizicích

  • školení požární ochrany /PO/ seznamuje zaměstnance s požární a evakuační problematikou, s použitím hasicích přístrojů a dalších prostředků PO. Je povinné při nástupu do zaměstnání a poté jednou za dva roky

  • školení řidičů - pokud zaměstnanec či brigádník řídí firemní vůz, absolvuje školení řidičů - referentů, je-li řidičem z povolání, musí vlastnit profesní průkaz, projít dopravně - psychologickým vyšetřením a školením profesní způsobilosti

Zaměstnavatel může školit své zaměstnance také mimo rámec zákonem uložených povinností formou nejrůznějších koučinkových seminářů a kurzů. Zvyšuje jejich kvalifikaci, umožňuje osobní růst a motivuje k vyšší výkonnosti v dané pracovní pozici.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779