Neberte pracovní úraz na lehkou váhu

25.4.2015

Malá ranka na palci, kterou jsem si udělal na stroji před několika dny, bolí čím dál víc. Hnisá to. Prst natíká. Bolí to jako čert. Nemám čas na běhání po doktorech. Nemám čas na nějaké léčení doma. V hlavě mi běží myšlenka na to, jak bude asi šéf zuřit, když nestihnu dodělat svou práci. Zpozdí se kvůli mně všechno. Celá výroba. Ovážu si to, zalepím a jedu dál.

Znáte to? Vidíte se v tom? Nemáte trochu strach, že by se běžné drobné zranění mohlo rozvinout v něco horšího? Že by malá ranka mohla ve výsledku způsobit ztrátu zaměstnání, v lepším případě dlouhodobou pracovní neschopnost, kterou vám nikdo nezaplatí? Buďte chytří. Dělejte to správně. Podle pravidel.

Zranění se hlásí

Pokud se vám stal při práci úraz, neprodleně to nahlašte svému nadřízenému. Nadřízený po vás může chtít, abyste se podrobili testu na alkohol či návykové látky. Pokud se prokáže, že opravdu došlo k úrazu a vy jste tomu „nenapomohli“ špatným užíváním stroje či nedodržením bezpečnosti práce, máte nárok na náhradu za ztrátu výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění. Samozřejmostí je náhrada nákladů spojených s léčením a věcné škody.

 

Vždy trvejte na dodržení správného postupu evidence. Zajistíte si tím nejlepší podmínky pro následné uplatňování a prokazování nároků na náhradu škody.

Pracovní úraz

 • JE poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
 • JE úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů.
 • NENÍ úraz, který se stal zaměstnanci cestou do zaměstnání a zpět.

Druhy pracovních úrazů:

 • smrtelné
 • závažné (s hospitalizací delší než 5 dnů)
 • ostatní (s pracovní neschopností delší než 3 dny)
 • ostatní (s pracovní neschopností do 3 dnů nebo bez pracovní neschopnosti)

Zaměstnavatel je povinen úrazy evidovat v knize úrazů. Pokud je pracovní neschopnost po úrazu delší než tři kalendářní dny, nebo dojde k úmrtí, musí být vyhotoven záznam o úrazu. Vše se hlásí pojišťovně zaměstnance. Příčiny vzniku pracovního úrazu se vždy detailně zkoumají.

Specialisté na (ne)bezbečnost

Co se bezpečnosti práce týká, můžete české pracovníky označit za lehkomyslné až nedůsledné. Často vidíte na stavbách dělníky s kšiltovkami, místo helmou. Rukavice nenosí, protože už zase mají jen 4 levé a ochranné brýle při broušení či řezání si nasadí jen procento pracovníků. Školení bezpečnosti práce jsou brána jako „nutné zlo“ nebo příjemná ulejvárna. Nejrizikovější povolání jsou ve stavebnictví, zemědělství a zpracovatelském průmyslu.

 

8 rad pro hladký průběh

Černé na bílém

Sepište s vedoucím (manažerem) záznam o úrazu. Popište v něm podstatné okolnosti průběhu úrazu. Pokud s něčím v záznamu nesouhlasíte, napište to do všech vyhotovení. Jeden originál si ponechte a nedávejte ho nikomu (kromě svého advokáta).

Viděl to někdo?

Byl někdo svědkem toho, jak se vám úraz stal? Nechte si od něj napsat čestné prohlášení, ve kterém popíše průběh nehody. Stručné potvrzení postačí.

Náhrady bez kompromisů

Zaměstnavatel je povinen s vámi projednat způsob a rozsah náhrady škody. Nikdy nepřistupujte na kompromisy, že vám vyplatí ztrátu po nástupu zpět do práce atp.

Průměrný výdělek

Ziistěte si, jaký byl váš průměrný výdělek v posledním ukončeném čtvrtletí a za předchozí rok. Tyto částky jsou rozhodující při výpočtu náhrad. Chtějte, aby průměrný hrubý výdělek byl uveden jako hodinový a jako měsíční.

Směnujte i na nemocenské

Nechte si pravidelně posílat rozpis směn i v době pracovní neschopnosti. Odškodnění se týká i zmeškaných směn.

Měšíční výplata

Zákon ukládá zaměstnavateli hradit zaměstnanci ztrátu výdělku jednou měsíčně (pokud nebylo dohodnuto jinak).

Ukončení pracovní neschopnosti

Než nastoupíte zpět do práce, požádejte o provedení lékařské prohlídky. Lékař vystaví posudek hodnotící vaši zdravotní způsobilost k dosavadní práci.

 • Hurá do práce - V ideálním případě je vše v pořádku a zaměstnanec se zapojí zpět do pracovního procesu.
 • Už nemůžu dělat to co dřív - Bylo zranění vážné? Nemůžete se vrátit k původní práci? Zaměstnavatel vám musí nabídnout práci jinou. Nemá? Pak máte nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.
 • Máte padáka - Zaměstnavatel nemá práci, na kterou by vás převedl? Nedávejte sami výpověď a nepřistupujte na dohodu o ukončení pracovního poměru. Počkejte, až vám sám dá výpověď. Až do skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vám vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Důležité maličkosti

 • Pohlídejte si, aby na všech lékařských zprávách i neschopence byla informace o tom, že se jedná o pracovní úraz.
 • Od všech dokumentů si dělejte kopie.
 • Žádejte o doklad o zaplacení regulačního poplatku i poplatku za hospitalizaci. Vždy zvlášť, pokud to není uvedeno v lékařské zprávě.
 • Schovávejte si všechny účtenky, ať už se jedná o účtenky z lékárny, parkovné, jízdenky či přímé výdaje na léčení.

 


Štítky: Pracovní poměr

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779