Psychotesty

Psychologické testy nebo také testy osobnosti jsou používány běžně nejen v personalistice. Pro potřeby personalistů a zaměstnavatelů se testy zaměřují na osobnostní předpoklady uchazeče pro danou pracovní pozici a napomáhají správnému pracovnímu zařazení.

Podle zadání mohou hodnotit širokou škálu vlastností nebo se zaměřit na užší výběr dovedností, které jsou na dané pozici potřebné.
Obvykle se zaměření testů doví uchazeč již na pohovoru, pokud nejsou testy přímo jeho součástí..

 

Mezi běžně testované vlastnosti se řadí například odolnost vůči stresu, rozhodnost, rychlost a způsob reagování na zadané podněty nebo motivace a cílevědomost při dosahování zadané práce.

Manažerské testy obvykle zjišťují emoční zralost a předpoklady pro vedení týmu a logické či analytické schopnosti. Lze testovat i míru sebeprosazování, pracovní aktivitu, zvídavost, otevřenost k novým věcem a mnoho dalších vlastností.

Psychotesty jsou efektivním nástrojem nejen pro zjištění kladů uchazeče, ale dobře fungují také při odhalování skrytých rezerv, se kterými lze dále v profesním životě pracovat.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779