Personalistika

Z latinského personalis, osoba nebo také tzv. HR (human resources) obor zaměřující se na získávání lidských zdrojů, práci s nimi, na udržení stávajících zaměstnanců, jejich motivaci a rozvoj. Personalistika řeší mnoho úkolů a toto portfolio se stále rozšiřuje, přesto zásadní úkoly jsou hlavně tyto dva:

  1. Hledání, výběr zaměstnanců - o kandidátech získává personalista co nejvíce informací, vyhodnocuje vhodnost pro prac. pozice, kandidátovy talenty, porovnává s jinými uchazeči. I v dnešní době bývá startovním zdrojem životopis, dále interview, psychologický test, odborný test, reference z předchozích zaměstnání či pozic atp.
  2. Hodnocení zaměstnanců - nejen stanovení silných a slabých stránek jedince, ale také motivace pro budoucí zdar v případě aktuálního neúspěchu.  

 

Personalistika velmi úzce souvisí s řízením lidských zdrojů (Human Resources Management).

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779