Studenti, absolventi, důchodci hledejte!

26.6.2015

Blíží se léto a s ním se většině studentů, absolventů a nezaměstnaných zvyšuje šance na získání alespoň dočasného zaměstnaneckého vztahu. Jedná se o výpomoc v době dovolených. Slovo „brigáda“ byste však hledali v zákoníku práce marně.

Brigádnické minimum

 • pracovat musíte vždy na základě písemně uzavřené smlouvy,
 • nemáte nárok na odstupné,
 • na brigádu můžete nastoupit až po ukončení povinné školní docházky,
 • výpověď může být podána bez udání důvodu. Výpovědní doba je 15 dnů od doručení výpovědi. Platí to oboustranně.

Bez smlouvy ani ťuk

Vždy pracujte pouze s písemně uzavřenou pracovní smlouvou. Správná pracovní smlouva, která zajišťuje ochranu vašich práv, obsahuje:

 • druh práce, kterou budete dělat
 • místo, kde budete pracovat
 • za kolik budete pracovat
 • den nástupu do práce
 • ostatní dohodnuté podmínky (směny, pracovní doba, speciální odměny, atp.)

20 hodin týdně, 300 hodin ročně

Brigádníci nejčastěji uzavírají dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je nejvhodnější při jednorázových úkolech či sezónních pracích. U jednoho zaměstnavatele můžete odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Minimální mzda pro rok 2015 je Kč 9200/měsíc nebo Kč 55/hodinu. Horní výše odměny není limitována.

Daně, zdravotní a sociální pojištění

Z celkových odměn do 10 tisíc korun měsíčně neodvádíte sociální ani zdravotní pojištění. Při překročení výdělku 10 tisíc korun (platí také pro součet dohod uzavřených u jednoho zaměstnavatele) odvádíte sociální a zdravotní pojištění, stejně jako u běžného zaměstnaneckého poměru.

Při zdaňování příjmů plynoucího z dohody o provedení práce mohou nastat tyto situace:

Odměna do 10 000 za měsíc a zaměstnanec nepodepíše „Prohlášení poplatníka“. Zaměstnavatel vám srazí z výdělku zálohu na daň ve výší 15 %. Vy tento příjem nemusíte nikde uvádět. Nicméně je dobré jej uvést v daňovém přiznání. Můžete tak získat sraženou daň zpět. Finanční úřad daň vrací na základě nízkého přijmu potvrzeného zaměstnavatelem.
Odměna do 10 000za měsíc a zaměstnanec podepíše „Prohlášení poplatníka“ nebo odměna je vyšší než 10 tisíc Kč za měsíc. V těchto případech vám zaměstnavatel srazí zálohu na daň ve výši 15%. Pokud máte podepsané prohlášení, sníží zálohu o slevy na dani. Na konci roku obdržíte od zaměstnavatele „Potvrzení příjmu“, které je podkladem pro daňové přiznání nebo zúčtování daně ze mzdy.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je uzavírána, pokud je předem jasné, že brigádník u jednoho zaměstnavatele odpracuje více než 300 hodin za rok, maximálně však 20 hodin týdně.

Daně, zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění se odvádí v případě, že smlouva trvá alespoň 15 kalendářních dní a výdělek překročí 2 500 Kč měsíčně.

Z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu daně z příjmů. Pak už záleží opět na tom, zda má zaměstnanec podepsané „Prohlášení poplatníka“ či ne.

Nejčastější brigády a přivýdělky:   

 • Prodavači
 • Doplňovači zboží
 • Ankety na ulici – průzkum trhu
 • Hlídání dětí, doučování
 • Roznos letáků do schránek nebo na ulici, v metru apod.
 • Pomocné práce ve skladu a ve výrobě
 • Práce v call centru
 • Úklidové práce, pokojské
 • Záskoky za administrativní pozice
 • Pomoc při stěhování
 • Pečovatelky a servírky v zahraničí

 

Nejlépe a nejhůře placené brigády

Odměna z práci se pohybuje v rozmezí 80-100 Kč (v hlavním městě). V ostatních je asi o 10 až 20 Kč nižší. Kvalifikované činnosti mohou být hodnoceny i vyšší sazbou. Mezi lépe placené patří například operátoři, hostesky či hlídání dětí. Průměrně placené je stěhování, zahradnické práce či práce na pokladně. Bez jakýchkoliv profesních nároků pak můžete vykonávat práce ve skladu, úklidové činnosti, sběr ovoce či práci na poli.

Práce za hranicemi?

Boj o brigády začíná už na jaře. Pokud jste tuto dobu promeškali, nezoufejte. Hůře placenou brigádu seženete i na poslední chvíli. Další možností je zkusit štěstí v zahraničí.

 Do jakých zemí potřebuji pracovní povolení?

Jako občan České republiky nepotřebujete žádné povolení, abyste mohli pracovat v kterémkoliv členském státě. Můžete se nechat zaměstnat nebo pracovat jako OSVČ.

Práce bez povolení:

 • všechny členské státy EU
 • Norsko
 • Island

Bez víza či povolení to nepůjde:

 • Švýcarsko – o krátkodobé povolení žádáte vy i váš zaměstnavatel, o dlouhodobé vy sami
 • USA – nutno získat pracovní povolení. Pro krátkodobé pobyty a brigády se vyplatí vyhledat si program typu Work & Travel – 3-4 měsíce pracujete, pak cestujete. Vhodné zejména pro studenty.
 • Kanada – pro pobyt i práci je nutné povolení.
 • Austrálie – nutné pracovní vízum i pracovní povolení
 • Nový Zéland – nutné pracovní vízum i pracovní povolení
 • Aljaška – podmínky stejné jako pro USA

 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779