Žádost o vrácení ŘP

Vrácení řidičského průkazu probíhá pouze na základě písemné žádosti a s doložením nezbytných dokladů jako je platný doklad totožnosti žadatele, rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce (např. rozsudek) a doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ne starší 60 dnů.

Doklad o odborné způsobilosti musí být obnoven, pokud délka trestu či sankce zákazu řízení motorových vozidel trvala déle než jeden rok ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí. V případě vybodování musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti vždy.

S dokladem o odborné způsobilosti souvisí doklad o zdravotní způsobilosti řidiče, který vyžaduje autoškola.

Žádost o vrácení ŘP můžete podat až na základě uplynutí doby, na kterou byl zákaz uložen.

 

>> zpět na slovník <<

Hlavní kancelář

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Brno

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

Praha

APROFES, s.r.o.
Paříkova 11a
190 00 Praha 9

praha@aprofes.cz
Tel: +420 736 683 303

+420 603 456 779