Psychotesty online

Psychotesty online slouží každému z nás k lepšímu poznání své osobnosti. Zdarma či za malý poplatek můžete zjistit více o svých vlastnostech a osobnostních rysech. Při výběru psychotestu online volte ověřené stránky.

Základní typy psychotestů online, na které můžete na internetu narazit:

  • Dotazníky - nejčastější typ, úkolem je vybrat jednu z nabízených odpovědí
  • Škály - podobné dotazníkům, ale odpověď je volena na stupních škály (podobně jako ve škole známky)
  • Manipulační testy - úkolem je něco seřadit, sestavit, poskládat
  • Projektivní testy - na základně obrázku, fotografie či tvarů vypíšete, co vidíte, cítíte,...
  • Kresebné testy - používají se často k testování osobnosti, vztahů v rodině, schopnostem reagovat na impulzy apod. Úkolem je něco nakreslit a z toho se hodnotí vztahy či přístup k dané věci.

Testování je zábavné, je dobré být při jejich prováděni v přiměřené kondici - tj. vyspalý, najedený a mít dostatek času.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779