Odmítnutí se ctí

9.2.2015

Proběhlo první kolo výběrového řízení. Z 50 obdržených životopisů jste vybrali 15. Těchto 15 obdrželo pozvání na osobní pohovor. A co ti ostatní? Co těch 35 méně úspěšných? Přemýšleli jste, jakým způsobem je budete informovat o tom, že nepostupují do dalšího kola?

Nikdo z nás nemá rád špatné zprávy. Jejich přijetí vždy záletí na tom, jak jsou prezentovány. Uchazeči na trhu práce se často setkávají s nevhodným chováním ze strany společností. Firmy si neuvědomují, že i tato komunikace tvoří jejich image. Uchazeč totiž není jen odmítnutým kandidátem. Může být potenciálním zákazníkem, partnerem či dodavatelem. Korektně podané odmítnutí či dokonce zpětná vazba může znamenat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Nejste vhodným kandidátem. Odpovědi z praxe.

Rozhodnete-li se, že na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu dáte přednost jiným uchazečům, zvolte odpověď formou emailové zprávy. Nezapomeňte, i ta má své charakteristiky.

 • Oslovte uchazeče jménem. Použijte příjmení uchazeče a přesný název pozice, o kterou se ucházel.
 • Poděkujte za čas a úsilí, které uchazeč vynaložil, aby vám nabídl své služby.
 • Pochvalte uchazeče, pokud měl např. výbornou kvalifikaci. U nezajímavého uchazeče si nic nevymýšlejte, tuto část vynechejte.
 • Uveďte důvod odmítnutí (obecně!).
 • Zmiňte potenciální budoucí příležitosti.
 • Email zakončete pozitivně.

Tip na odpověď:

Vážený pane Pracovitý,

dovolte mi Vám poděkovat za zaslaný životopis. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o pozici pracovníka technické podpory v naší společnosti. V tuto chvíli postoupili do dalšího kola výběrového řízení jiní uchazeči, jejichž profil více odpovídal našim nárokům, kladeným na hledanou pozici. Váš životopis budeme evidovat v naší databázi, a v případě, že budeme obsazovat pozici, která by lépe odpovídala Vašemu zaměření, budeme Vás kontaktovat.

V tuto chvíli Vám přeji hodně štěstí a úspěchu do budoucnosti.

S pozdravem,

Anna Profesionální

Personální konzultantka

 

V případě, že jste s uchazečem již jednali osobně, je vhodnější formou odmítnutí osobní kontakt - nejčastěji prostřednictvím telefonu. Časová náročnost není vyšší než u emailové zprávy a uchazeč nabude dojmu, že s ním firma jedná solidně a otevřeně.

 • Zmiňte vaši schůzku a přesný název pozice.
 • Poděkujte za účast ve výběrovém řízení.
 • Předejte negativní informaci o neúspěchu.
 • Dejte uchazeči zpětnou vazbu.
 • Popřejte uchazeči mnoho štěstí.

 

Ve většině případů uchazeč takto podané odmítnutí přijme a nevěnuje již čas dalšímu naléhání na přehodnocení rozhodnutí. I v této branži platí pravidlo:

"Jednejte s druhými tak, jak byste si přáli, aby jednali s vámi."

 

Telefonický rozhovor z praxe:

Dobrý den, u telefonu Anna Profesionální z personální společnost Aprofes. Hovořím s panem Pracovitým?

Setkali jsme se spolu minulý týden ohledně výběrového řízení na pozici obchodní zástupce. Pravděpodobně pro Vás nemám dobrou zprávu. Při obsazování pozice jsme dali přednost jinému kandidátovi, jehož profil více odpovídal našim nárokům, kladeným na hledanou pozici.

Vzhledem k tomu, že jste naší společnosti věnoval svůj čas, ráda bych Vám nabídla krátkou zpětnou vazbu. Působil jste na mě dojmem důvěryhodného a rozvážného člověka. Velmi kladně hodnotím Vaši pečlivou přípravu na naše setkání.

Co bych Vám doporučila z našeho pohledu ke zlepšení je Vaše průbojnost, která byla méně výrazná než u ostatních kandidátů.

Ještě jednou děkuji za Vaši účast a do budoucna Vám přeji mnoho úspěchů. Na shledanou.“

 

Vyhněte se problémům

Pro snížení rizika soudního sporu s uchazečem pro vás máme pár doporučení:

 • Nejlepší odpověď pro odmítnutého kandidáta je odpověď obecná, např. „Z kandidátů jsme vybrali toho nejlepšího pro tuto pozici.“ Rozhodnutí je často subjektivní, nenechte se zviklat k detailnějším komentářům.
 • Nelitujte uchazeče – pouze tím podpoříte jeho negativní pocity a přesvědčení, že rozhodnutí je nespravedlivé.
 • Sdělte uchazeči výsledek, co nejdříve.
 • Poznamenejte si důvod odmítnutí uchazeče pro případ opakovaného dotazování.
 • Chovejte se osobně. Přemýšlejte nad těmi, které odmítáte. Neposílejte hromadné emaily s univerzálním vyjádřením.

Dobře míněné rady z praxe

Vždy odpovídejte všem uchazečům. Nikdy nevíte, kdy se setkáte příště a v jakých rolích se budete nacházet. V případě osobního jednání zpravidla uchazeč poděkuje za kontakt i přes informaci o odmítnutí. Vaše společnost se zachová korektně a uchazeč nabude dobrý pocit z profesionálního jednání. Stále existují společnosti, které se neozvou nebo pošlou obecnou informaci o nepřijetí. A doporučení na závěr - neposílejte zamítací email v pátek.

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779