Odebrání řidičského průkazu

Odebrání řidičského průkazu může nastat za těchto okolností:

1. Řidič se dopustí trestného činu ublížení na zdraví, obecného ohrožení a/nebo ohrožení pod vlivem návykové látky.

2. Řidič se dopustí minimálně třech přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (v průběhu 12ti po sobě jdoucích měsíců):

  • překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 30km/h a mimo obec o 50km/h,
  • projede křižovatkou na červenou,
  • předjíždí na přechodu pro chodce nebo předjíždí způsobem, který ohrožuje chodce ,nebo řidiče účastnící se provozu,
  • nedá přednost v jízdě,
  • vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno.

3. Řidič způsobí přestupek řízením pod vlivem alkoholu.

4. Zaviní-li dopravní nehodu a nenahlásí ji (nehodu, kde byl někdo zraněn či usmrcen a došlo ke zjevné majetkové škodě účastníků přesahující 20 000Kč či škodě na majetku třetích osob).

5. Dosáhne-li tzv 12ti bodů - Vybodování.

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779