Nábor pracovníků

Nábor správných pracovníků a udržení kvalitních zaměstnanců jsou klíčovými činnostmi pro úspěch firmy. Některé firmy nábor provádí vlastními silami. Ti, kteří nemají na nábor čas a zdroje (nenaplní plný úvazek personalisty), využívají specialisty - personální agentury.

Postup při náboru pracovníků:

  • specifikace obsazované pozice
  • nábor pracovníků z vlastních řad - personální audit či psychodiagnostika týmu může ukázat, že externí nábor pracovníků není třeba. Pozice obsazená z vlastních řad je často nejlepším řešení, protože člověk již zná firemní kulturu i tým. Navíc tento krok dává najevo všem zaměstnancům, že pracovní postup je možný.
  • První kolo výběrového řízení - není-li v řadách zaměstnanců nikdo vhodný, otevírá se první kolo výběrového řízení. Nábor zaměstnanců probíhá buď na vlastní pěst nebo prostřednictvím personální agentury.
  • Druhé kolo výběrového řízení - kandidáti, kteří odpovídají profesnímu i osobnímu profilu se setkávají se zástupci firmy. Dochází k finálnímu výběru a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Postup při náboru pracovníků se liší nejen vzhledem k náročnosti obsazované pozice, ale také v závislosti na velikosti firmy.

 

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779