Detektor lži

7.2.2015

„Lži často bývají pro rozum mnohem přesvědčivější a přitažlivější než realita, neboť lhář má

nesmírnou výhodu v tom, že už předem ví, co si jeho publikum přeje slyšet nebo co čeká, že uslyší.“

(Hannah Arendtová)

Až pětina uchazečů ve svých životopisech uvádí nepravdivé či nepřesné informace. Z vás personalistů se tak musí stát detektivové, skládající pravdu střípek po střípku. Musíte být ostražití až podezřívaví, abyste rozpoznali, kdy vás uchazeč tahá za nos a kdy jedná čestně.

 V dnešní době není pro uchazeče těžké napsat hezký životopis. Na internetu existuje spousta článků a šablon. Bohužel často ve snaze získat vysněné zaměstnání uchazeči upravují a přikrášlují pravdu různými způsoby:

 • Manipulují s fakty – uvádí nepřesné údaje, které zakrývají pravdu
 • Nafukují realitu – přikrášlují nabyté zkušeností
 • Lžou – vědomě uvádějí zcela nepravdivé údaje

Obecně se  se lží setkáte více při obsazování nižších pozic. Lidé, ucházející se o místa ve středním nebo vyšším managementu, si lhát nedovolí kvůli své reputaci.

Nejčastější nepravdy

 • chybná délka praxe - uchazeč zamlčuje svou neschopnost nebo sklon k fluktuaci
 • uchazeč uvádí, že chodil na vysokou školu, ale již nenapíše, že ji nedokončil
 • uchazeč uvádí pokročilou znalost angličtiny bez schopnosti zformulovat jednoduchou větu
 • uchazeč vylepšuje název pracovní pozice ve snaze udělat lepší dojem
 • uchazeč familiérně zdůrazňuje jména důležitých manažerů, aby ukázal, s kým se zná
 • „hledám práci, kde bych mohl využít všech svých dosavadních zkušenosti“ = „hledám jakoukoliv práci“

 

Odhalte lháře!

8 způsobů jak odhalit lež

 • Ptejte se hodně a do hloubky, chtějte znát detaily. Nenechte se odbýt příliš obecnými nebo vágními odpověďmi. Podezření získáte, když uchazeč znervózní, zakoktá se a snaží se odpovědi všemožně vyhnout. Pozor také na příliš superlativů. Vhodnou metodou kladení otázek je behaviorální pohovor.
 • Pozorujte, jak uchazeč reaguje na vaše otázky. Vnímejte obsah toho, co říká, ale také jeho neverbální komunikaci. Pokud si uchazeč hraje s rukama, poklepává nohou či uhýbá pohledem, může to být známkou jednak nervozity, ale také lhaní. Pozorování neverbálních projevů je pouze doplňující informací, která může důvěryhodnost uchazeče posílit či naopak oslabit.
 • Buďte přátelští. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale uchazeči častěji přiznají, že někde trochu vylepšili realitu, pokud navodíte při pohovoru přátelskou až neformální atmosféru. Přiznání je sice v našem právním systému polehčující okolnost, avšak i v tomto případě považujte důvěryhodnost uchazeče za vážně ohroženou.
 • Využívejte psychologickou diagnostiku. Máte ve svém týmu psychologa nebo s někým externě spolupracujete? Výborně. Kvalitní metody mohou přispět k tomu, abyste odhalili, zda má uchazeč tendence zakrývat pravdu.
 • Připravte si odborné testy a otestujte uchazeče. Může se jednat o jakékoli znalosti, které jsou pro výkon dané práce rozhodující. Překvapivě velmi oblíbené je zveličování jazykových dovedností, přitom je to oblast, která je snadno ověřitelná.
 • Připravte pro uchazeče modelové situaceUvidíte, jak bude reagovat ve standardních situacích, které bude muset na novém místě zvládat. Obchodníka překvapte prodejní scénkou, telefonního operátora nepříjemným zákazníkem na konci drátu, manažera návrhem na řešení nepříznivé situace na trhu, asistentku nutností zorganizovat něco ve velmi krátkém čase.
 • Zjistěte reference. Pro získání referencí potřebujete souhlas uchazeče. Můžete si prověřovat délku spolupráce, pracovní náplň či důvody odchodu. Už samotná vůle uchazeče poskytnout referenční osoby často poukazuje na pravdivost uvedených dat. Pro relevantnost údajů je vhodné zjistit více než jednu referenci.
 • Více očí více vidí. Jedním ze základních principů Assessment Center je přítomnost více hodnotitelů. Co snadno unikne jednomu člověku, méně snadno unikne třem a více.
 • Existují metody tzv. Pre-Employment testování, které ověřuje kompletní minulost uchazeče, včetně jeho bezúhonnosti. I zde musíte mít samozřejmě souhlas uchazeče. Těchto metod prozatím využívají firmy pracující s citlivými údaji či velkými finančními obnosy (banky), ale stále více tento trend proniká do dalších oborů.

 

Není možné aplikovat při výběru všechny metody. Vždy proto zvažte o jakou pozici se jedná, a která metoda vám prozradí nejvíce.

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779