Vrácení řidičského průkazu

Navrácení řidičského průkazu zpět řidiči probíhá obvykle po uplynutí celé doby, na kterou byl ŘP odebrán. Skončení této lhůty však není jedinou a dostačující podmínkou pro vrácení řidičského průkazu, je vždy potřeba splnit také další náležitosti /viz níže/.

Řidičský průkaz však může být navrácen i dříve - a to pouze pokud nebyl řidič vybodován a uplynula alespoň polovina doby zákazu. Za těchto podmínek lze písemně zažádat o navrácení průkazu u soudu nebo u příslušného magistrátu - vždy na úřadě, kde bylo rozhodnutí o odebrání vydáno. Není pravidlem, že je žádosti o navrácení ŘP vyhověno.

K písemné žádosti o navrácení řidičského průkazu se přikládají tyto dokumenty:

  • platný doklad totožnosti
  • rozhodnutí o sankci nebo soudní rozsudek ukládající zákaz řízení motorových vozidel
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - nesmí být starší 60ti dní a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je nutné absolvovat, pokud od uložení sankce či nabytí právní moci soudního rozsudku uplynul více než 1 rok. V případě, že byl řidič vybodován, podstupuje přezkoušení odborné způsobilosti vždy.
  • doklad o zdravotní způsobilosti - přikládá se pro autoškolu, jež vydává doklad o odborné způsobilosti
  • doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779