Psychotesty pro řidiče

Jedná se o soubor několika druhů testů pro dopravně psychologické vyšetření, tj. ověření, zda je jedinec psychicky způsobilý pro řízení daného motorového vozidla. Ze zákona je určeno pro:

  • profesionální řidiče

  • vybodované řidiče (ti, již dosáhli 12 bodů) a řidiče, kterým byl odebrán ŘP

  • pro ty, kteří byli lékařem doporučeni k vyšetření pro ověření způsobilosti řídit motorové vozidlo

Délka psychotestů zabere vždy několik hodin a výsledky řidič obdrží zpravidla ihned po absolvování. Oprávnění provádět tento druh vyšetření psychické způsobilosti řidičů všech skupin smí akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Ten zajistí, že obsah testů odpovídá platné legislativě (novelám zákonů a vyhlášek).

Náplní testování je standardně:

  • odborně vedený pohovor

  • výkonové testy

  • testy osobnosti pomocí dotazníkových a projektivních technik

  • vyšetření pomocí determinačního přístroje

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779