Profesní průkaz

Profesní průkaz nebo také průkaz profesní způsobilosti je licence, která opravňuje řidiče k řízení vozidel nad 3500kg - tedy autobusů nebo nákladních vozidel. Získání profesního průkazu je možné po úspěšném absolvování výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Získání profesního průkazu je možné za těchto podmínek:

  • Řidič projde vstupním školením o rozsahu 140 hodin, platnost tohoto školení je 5 let. Během těchto pěti let se dále školí každý rok 7 hodin, kdy se seznamuje s novinkami silničního zákona a problematikou AETR.
  • Řidič absolvuje dopravně - psychologické vyšetření, které provádí výhradně dopravní psycholog akreditovaný ministerstvem dopravy. Vyšetření je podmínkou pro získání řidičského oprávnění skupin C1, C, C+E, D1, D, D+E a platí do 50 let věku, následně se v pětiletých intervalech obnovuje.
  • Absolvování výše uvedených školení se dokládá na příslušném magistrátu, který profesní průkaz vystavuje vždy na následujících 5 let.

Věkové omezení pro získání průkazu profesní způsobilosti:

  • Skupina C nebo C+E - dosažení věku 21 let.
  • Skupina D nebo D+E - dosažení věku 23 let - s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa nepřesahuje 50 km.
  • Skupina C a C+E, D a D+E - dosažení věku 18 let, pokud řidič současně absolvuje výuku a výcvik v rozšířeném rozsahu 280 hodin (platí pro skupinu C a C+E) a od 21 let (platí pro skupinu D a D+E).

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779