Personální audit

Personální audit je jednorázový proces přezkoumání a zhodnocení lidských zdrojů a personálního řízení ve firmě nezávislým posuzovatelem. Objektivně zkoumá efektivitu a účinnost řízení v personální oblasti a hodnotí klíčové manažery nebo zaměstnance.

Výsledkem je doporučení namířené na další rozvoj zaměstnanců, na navýšení výkonnosti vybraných skupin zaměstnanců či celé firmy.

 

Personální audit se může zaměřit dvěma hlavními směry:

  1. Audit lidských zdrojů - provádí se při firemních fúzích a akvizicích, v souvislosti s novými úkoly managementu nebo při hledání dalších rezerv v efektivitě firmy. Je zaměřen nejčastěji na manažerský tým, může se týkat i specifického okruhu zaměstnanců. Audit lidských zdrojů by měl odpovědět na 2 hlavní otázky - kdo se nejlépe hodí na danou pozici a kolik zaměstnanců je třeba ke zvládnutí aktuálního objemu práce

  2. Audit systému personálního řízení - zodpovídá otázku jak je tento systém nastaven, hledá ideální postupy a nástroje tak, aby napomáhal firmě zdravě a efektivně růst

 

>> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779