Employer Brand

Employer Brand, neboli značka zaměstnavatele, je souhrn faktorů, které tvoří pověst firmy na trhu práce. Základem Employer Brandingu je plánovaná a systematická komunikace se zaměstnanci a uchazeči, cílené budování povědomí o firmě a jejich aktivitách jednotnou formou.

 

Značka zaměstnavatele vyjadřuje cíle a poslání firmy. Vypovídá o tom, jaké zaměstnance má, jaké hledá a co od nich očekává. Odráží pověst organizace a ovlivňuje tak nejen potenciální zaměstnance, ale také zákazníky a široké okolí.

 

5 kroků k silné značce zaměstnavatele:

  1. Sestavení marketingového plánu - vyhodnocení  současného stavu a potenciálu. Definování značky a nastavení komunikace směrem ven i dovnitř.

  2. Zviditelnění - komunikace zvolené značky všemi dostupnými kanály, které vedou k těm, kteří jsou pro firmu důležití. Ať už jsou to sociální sítě, firemní časopis či kariérní stránky.

  3. Získání důvěry - poskytnutí informací cílovým skupinám zábavnou formou. Fotky, akce, vytváření komunit, zapojení do diskuzí.

  4. Získání nových uchazečů -  kariérní stránky jsou oknem do firmy. Komunikace s uchazeči musí být srozumitelná a zábavná.

  5. Zapojení - vytvoření prostoru pro komunikaci zaměstnanců. Sdílení novinek, fotek, akcí a názorů. Facebook, intranet, firemní časopis, firemní fotobanka.

 

Budování značky zaměstnavatele není levnou záležitostí. Představuje změnu často celého konceptu firmy, investice do nových nástrojů a lidí. Mnoho firem si plete Employer Branding s pouhou prezentací luxusních kanceláří s odpočinkovými zónami, fotkami z vydařených teambuildingů a usměvavých porad. Z krátkodobého hlediska možná usnadní nábor nových uchazečů. Dlouhodobě však hlad po kvalitních, výkonných a loajálních zaměstnancích nevyřeší.

 

>> zpět na slovník <<

 

 

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779