Dopravní psycholog 


Dopravní psycholog je výhradně osoba provádějící dopravně-psychologické vyšetření akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR (dle novely zákona č. 361/2000 Sb., § 87a).

Dopravním psychologem se stává osoba, která:

  • absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie

  • absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou

  • má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

Dopravní psycholog provádí dopravně-psychologické vyšetření, které je ze zákona určené pro:

  • profesionální řidiče

  • vybodované řidiče a  řidiče, kterým byl odebrán ŘP

  • pro ty, kteří byli lékařem doporučeni k vyšetření pro ověření způsobilosti řídit motorové vozidlo


Díky vyšetřením řidiče je dopravní psycholog schopen určit jeho psychickou výkonnost, všechny složky pozornosti, reagování, vizuální paměť, prostorovou představivost a řidičskou inteligenci.

Dále zkoumá jeho vlastnosti a sklony spojené s výkonem řidičské činnosti, jako jsou: předvídavost, obezřetnost, emoční stabilita, adaptabilita, sebekontrola nebo naopak: pohrdání autoritou, neodpovědnost, bezstarostnost, sklony k agresivnímu, riskantnímu a impulsivnímu chování atd.

 

 >> zpět na slovník <<

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779