Doplňte kádr z řad brigádníků

26.6.2015

Doba dovolených. Práce neubývá, zato lidí ano. Jak řešíte úbytek pracovních sil o prázdninách? Najímáte si brigádníky nebo je to příliš složité? Víte, jaké máte možnosti výpomoci nejen o prázdninách?

Dočasná pracovní výpomoc neboli brigáda je efektivní tehdy, když ji využíváte v době skutečné potřeby. Zaměstnávání brigádníků přináší řadu výhod. Netýkají se jich žádné výpovědní lhůty ani odstupné. Jejich mzda je, oproti běžné zaměstnanecké, většinou nižší. V závislosti na typu činnosti, délce brigády či výše odměny se s brigádníky nejčastěji uzavírá dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je nejvhodnější při jednorázových úkolech či sezónních pracích. Lze ji uzavřít maximálně na 300 hodin za kalendářní rok. Můžete se zaměstnancem uzavřít dohod více. Jejich součet však nesmí přesáhnout výše uvedený limit.

DPP může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Zákoník práce neupravuje ukončení DPP na dobu neurčitou, proto je vhodné se na způsobu dohodnout ve smlouvě.

Minimální mzda pro rok 2015 je Kč 9 200/měsíc nebo Kč 55/hodinu. Horní výše odměny není limitována.

Minimum DPP

 • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která má být vykonávána,
 • místo výkonu práce,
 • předpokládaný rozsah práce (v hodinách)
 • doba, v níž má být práce provedena,
 • odměna – alespoň ve výši minimální mzdy,
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Sociální a zdravotní pojištění se platí pouze v měsících, ve kterých příjem z DPP přesáhl částku 10 000 Kč

Zdanění DPP

 • Příjem menší než 10 tis. Kč a nepodepsané prohlášení poplatníka – odvedete srážkovou daň 15%.
 • Příjem menší než 10 tis. Kč a podepsané prohlášení poplatníka – zaměstnanec uplatní slevu na poplatníka.
 • Příjem větší než 10 tis. Kč se zdaňuje zálohovou daní.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

U dohody o pracovní činnosti nesmí zaměstnanec odpracovat více než 20 hodin týdně. Způsob ukončení je sjednán ve smlouvě. Pokud ne, může být zrušena bez uvedení důvodu. V tomto případě platí 15ti denní výpovědní lhůta.

Minimum DPČ

 • vymezení práce, kterou má zaměstnanec vykonávat,
 • sjednání rozsahu pracovní doby, tj. délka úvazku,
 • vymezení doby, na kterou se dohoda uzavírá (na určitou nebo neurčitou),
 • stanovení odměny – alespoň ve výši minimální mzdy.

Sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Zdravotní a sociální pojištění se odvádí v případě, že smlouva trvá alespoň 15 kalendářních dní a výdělek překročí 2 500 Kč měsíčně.

Od 1. 1. 2015 se pro účely posouzení účasti na zdravotním pojištění příjmy z více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele v rámci jednoho kalendářního měsíce sčítají.

Zdanění Dohody o pracovní činnosti

Z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu daně z příjmů. Pak už záleží na tom, zda má zaměstnanec podepsané „Prohlášení poplatníka“ či ne.

 

Co vás čeká a nemine

DPP do 10 tis. Kč jste povinni:

 • vést mzdové listy, sledovat odpracované hodiny,
 • vést přehled o sražených zálohách za každý měsíc,
 • na základě žádosti zaměstnance (podpisem "Prohlášení poplatníka") provést roční zúčtování daně,
 • dávat zaměstnanci výplatní pásku,
 • platit zálohovou daň z příjmů ze závislé činnosti, následně pak daň srážkovou,
 • do 28.2. podat „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, resp. do 20. 3., pokud je podáváno elektronicky,
 • do 1. 4. podat „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“.

+ pro všechny kromě DPP do 10 tis. Kč jste povinni:

 • poslat zaměstnance na vstupní lékařskou prohlídku -pouze u brigádníků s rizikovou prací nebo nutnou zdravotní způsobilostí,
 • vést evidenci o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění,
 • podat oznámení „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ na zdravotní pojišťovnu a „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ na příslušnou OSSZ (u zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění),
 • do 20.tého každého měsíce platit zdravotní a sociální pojištění a podávat „přehled o výši pojistného“ na příslušnou OSSZ,
 • měsíčně dodávat přehled o platně pojistného na příslušnou zdravotní pojišťovnu,
 • do 30.4 odeslat vyplnit „Evidenční list důchodového pojištění“ za zaměstnance, kteří se ho účastní.

Po ukončení pracovního poměru jste povinni:

 • vydat pracovní posudek – na vyžádání do 15 dnů od žádosti,
 • vystavit zápočtový list,
 • vystavit potvrzení pro úřad práce o průměrném výdělku,
 • vydat 3x evidenční list důchodového pojištění – OSSZ, PSSZ plus kopie pro zaměstnance,
 • ohlásit ukončení dohody příslušné zdravotní pojišťovně,
 • oznámit ukončení dohody příslušné OSSZ či PSSZ.

Brigádník zvaný agenturní

Brigádníka nemusíte zaměstnávat napřímo. V dnešní době již existují agentury, které ho za vás najmout. Tento způsob má své klady i zápory.

Zaměstnanec uzavře smlouvu s agenturou práce, která ho zavazuje vykonávat dočasně práci u jiného zaměstnavatele. Vy, jako zaměstnavatel, si na základě dohody s agenturou práce pronajímáte zaměstnance, bez uzavření jakékoliv smlouvy.

Výhody Nevýhody
 • Firma neplatí odvody pojistného a daně, nemusí pracovníka hlásit na úřady
 • Úspora administrativních nákladů spojených s personální agendou
 • Rychlost a flexibilita při získávání či výměně pracovníků
 • Jednoduché ukončení pracovního vztahu
 • Vyšší výdaje na zaměstnance (10-15%)

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779