Škola, partner v náboru

14.11.2018

“Absolventům chybí praktické zkušenosti.” stýskají si často firmy, které hledají nové zaměstnance v řadách čerstvě vystudovaných. Ti chytřejší již pochopili, že fňukáním nic nevyřeší a vrhli se do spolupráce se školami.

Mladá kořist cílem budoucího náboru

Mladá generace je často kořistí zaměstnavatelů již v době studia. Firmy se zapojují do vzdělávání žáků s cílem naučit je přesně to, co následně využijí na své praxi, brigádě či po ukončení studia v dané firmě. Již od prvních ročníků středních škol (někdy i dříve) vstupují do výuky s nabízenými exkurzemi, ukázkami produktů, přednáškami odborníků z dané oblasti či alespoň příspěvky škole na vzdělávání nedostatkových pracovníků. Možností, jak se zapojit je spousta.

Mezi nejčastější patří:

 • vybavení učeben/dílen pomůckami a pracovním materiálem
 • přítomnost odborníka ve škole - kroužek, přednáška,...
 • vedení maturitních/bakalářských/diplomových prací, účast na zkouškách
 • exkurze do společnosti
 • nabídka odborné praxe či stáží na pracovišti
 • stáže učitelů v reálném pracovním prostředí - kontakt s trhem, novinkami, postupy
 • stipendijní a motivační nástroje
 • volnočasové aktivity a soutěže pro studenty
 • náborové akce

Spolupráce se školami je dlouhodobou záležitostí. U vysokých škol firmy vidí návratnost poměrně brzy. Často je navázána spolupráce již při studiu formou brigády. Po ukončení studia pak absolvent lehce přechází do pracovního poměru bez náročné adaptace. Budování povědomí na středních a základních školách přináší své ovoce až s odstupem několika let.

Zaměřeno na učitele

Školy jsou často “ztracené” ve svých oborech a chybí jim kontakt s reálným prostředím a jeho potřebami. Spolupráce s firmami na studijních materiálech, školení učitelů, zakomponování trendů a nových postupů, to vše pomáhá lepší uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu. Škola a firma mají tedy stejný cíl. Tak proč z toho nevytěžit maximum

 

Práce na obou stranách barikády

Spolupráce firmy se školou je výhodná pro obě strany.

Firma má záruku, že škola vychová kvalitní a zdatné pracovníky. Proto investuje čas svých odborníků, přispívá do technického vybavení a vlastní prezentace (školní soutěže, sportovní dny,...). Dlouhodobá spolupráce se školou pomáhá firmě budovat dobré jméno zaměstnavatele a otevírá dveře k absolventům, kteří hledají své první uplatnění na pracovním trhu.

Škola přizpůsobuje vzdělávací obsah současným trendům, přidává praktické příklady a nová řešení, zvyšuje počty hodin praktického vyučování. Žáci se často zaučují na konkrétních strojích přímo ve výrobě. Student, který dokončí školu, může nastoupit do provozu a bez větší adaptace se zapojit do pracovního procesu.

Jak se stát partnerem?

 • Vytipujte si vhodnou školu - dle oboru podnikání, lokality, skladby vyučovaných oborů. http://www.infoabsolvent.cz/
 • Promyslete si, jaká forma spolupráce je pro vás ideální. Kdo z firmy se do ní zapojí a jak.
 • Kontaktujte školu a zjistěte jejich možnosti spolupráce.
 • Zapojte se do školních programů. Investujte do školních projektů. Nabídněte prohlídky firemních prostor, praxe a stáže ve vaší firmě.

Vychovávání mladé generace je jen jedním ze způsobů, jak alespoň částečně zmenšit hlad po výrobních pracovnících. Měl by být součástí dlouhodobé personální strategie, která řeší nábor komplexně dle potřeb společnosti.

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru či nastavení dlouhodobé strategie?

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779