Headhuntovat nebo pronajmout?

1.2.2017

Změna či doplnění manažerského týmu je vždy klíčová věc pro celou společnost. Jde o krok, který se podepíše na jejím dalším vývoji. Otázka zní: "Headhuntovat nebo pronajmout?"

HR oddělení není často schopno nabídnout vhodného kandidáta. Nemají dostatek kontaktů a na pracovním trhu těch nejlepších tolik neběhá. Nezbývá než se obrátit na headhuntera neboli lovce mozků.

Hlavní prací headhuntera je vyhledání a oslovení kandidátů na určitou pracovní pozici. Nejčastěji se jedná o úzkoprofilové odborníky či vrcholové manažery, kteří jsou zaměstnaní a sami aktivně práci nehledají.

Jak pracuje headhunter

Akce headhuntera jsou vždy diskrétní. Má své kontakty, buduje vztahy, často na společenských akcích. Výsledkem jeho práce v první fázi je tzv. long list. Seznam firem, ve kterých bude kandidáta hledat. Po odsouhlasení long listu připraví tzv. short list. Zde jsou již konkrétní kandidáti, kteří odpovídají profilu. Schválené kandidáty headhunter osloví s nabídkou.

Zadavatel může vytvořit také seznam firem či kandidátů, které si oslovit nepřeje. Říká se mu black list nebol OFF limit list.

Výhody headhuntingu:

  • Oslovíte ty, kteří se na pracovním trhu nevyskytují a vyhovují požadovanému profilu.

  • Máte záruku za kandidáta (v délce dle uzavřené smlouvy).

  • Hledání kandidátů je diskrétní (výhodné například při výměně vysoce postavené osoby ve firmě).

Nevýhody headhuntingu:

  • Vyšší cena za získání kandidáta.

  • Delší doba čekání na kandidáta (je zpravidla v pracovním poměru).

  • Delší trvání obsazení pozice.


Objevte kouzlo headhuntingu nebo si manažera pronajměte.


Manažer na pronájem

Mnoho skvělých manažerů již dnes preferuje kratší, specifické projekty. Říkají si interim manager. Jejich nespornou výhodou je nezávislý a nezkreslený pohled na firmu. Jsou to lidé s rozsáhlými zkušenostmi. Vstoupí do firmy, poradí, doporučí, nastaví správné fungování a vše předají zaměstnanci firmy. To vše s vysokou mírou zodpovědnosti a odměnou závisející na úspěchu projektu. Interim manažer se také často využívá pro krátkodobé výpadky klíčových manažerů či řeší méně populární kroky ve firmách.

 

Pálí vás neobsazené manažerské křeslo? Pomůžeme vám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779