Pohovor online vs. setkání tváří v tváří. Čím se liší a jaké jsou výhody?

15.4.2020

Osobnímu setkání při pohovoru dávají personalisté stále přednost. Třebaže o tom, že pohovor, poradu, dokonce i konferenci, lze uspořádat online, většina z nich už dávno ví. Samotné vystupování a chování kandidáta hraje během pohovoru neopomenutelnou roli. Aktuální situace náš však nutí využívat  jiné techniky „setkávání“ se s kandidáty, a proto se většina personalistů a recruiterů přiklání k on-line verzi.

Online pohovor: vystupování stejně důležité jako jindy 

Jak už bylo řečeno, video-pohovor nemůže osobní setkání plnohodnotně nahradit. Avšak i přesto nabízí některé výhody, které můžete coby personalistévyužít. Řada uchazečů například přípravu na online pohovor trochu podceňuje. Mají za to, že pohovor, na který se jen “připojili”, je snazší, než ten, na který by museli přijít osobně. K vlastní škodě, neboť to, jak pečlivou přípravu věnovali pohovoru, se obvykle záhy ukáže.

Podobnou funkci, jakou plní při osobním setkání vystupování, chování a gesta uchazeče, splňuje v případě online pohovoru uchazečovo “okolí”. I proto je obzvlášť důležité, aby byl součástí pohovoru obraz. Je dobré si všímat i takových maličkostí, jako je například oděv, který si vezme kandidát na sebe. Bere to skutečně vážně, nebo si jen tak „odskočil“ ze zahrady, aby si „pokecal“ s personalistou? Jaké je jeho zázemí? Umí si zorganizovat čas a prostředí tak, aby  měl klid na Vás a na pohovor s osobou, která zastupuje firmu, o níž má zájem?

Náš tip z archivu: Jak se vypořádat se zkrácenými úvazky

Domácí prostředí často navazuje i určitou bezprostřednost kandidáta – lidé se chovají více jistě, než při pohovoru v neznámém prostředí, kde mohou mít trému. Atmosféra „známého – domovského -  prostředí“  podvědomě navozuje pro člověka pocit „bezpečí“ a proto i projevy chování  a sebeprezentace jsou  pro personalistu čitelnější, nejsou tak „hrané“, jako při pohovoru face to face u vás v kanceláři. A i když nemáte možnost vidět kandidáta „celkově“ a všímat si různých neverbálních projevů,  máte větší příležitost soustředit se na jeho verbální projev (slovní vatu, reakce, vysvětlení). Ale i tak kandidát svoje slova projevuje neverbálním doplněním, i když často máme možnost vidět jen horní polovinu těla (mnohdy bohužel jen hlavu). A i tady jen malá poznámka: kameru si směřujte před sebe, aby vám snímala obraz naproti hlavy, ne zespodu.

Prim hraje technické zázemí 

Průběh online pohovoru a pokládané otázky se od standardního pohovoru nijak neliší. Stejně jako kdybyste seděli v kanceláři, i online pohovor se může o chvíli protáhnout. S tím byl měl uchazeč počítat. Pokud máte více pohovorů naplánovaných na jeden den, navazují na sebe a vy víte, že nestíháte, nelamte si s drobným zpožděním hlavu. Kolikrát se vám v zaměstnání podařilo volat kandidáty do “horkého křesla” přesně na čas? 

Dbejte však na dobrou technickou přípravu. Dohodněte se s uchazeči s předstihem, přes jaký program či aplikaci se spojíte. Nejobligátnější bývá Skype, stále více do obliby přichází Google Hangouts nebo Zoom. Že musí být počítač, webkamera i mikrofon stoprocentně funkční, snad není třeba zmiňovat. Pokud za své internetové připojení nemůžete dát ruku do ohně, mějte po ruce mobilní telefon s funkcí hotspot a dostatkem dat. Pro případ, že by i přes všechna opatření technika selhala, pohovor přesuňte na jiný termín. Nebo jej, v nejnutnějším případě, zvládněte po telefonu. Nejedná se o ideální řešení, kvalitní obraz a to, že obě strany dobře ví, s kým mají “tu čest”, je pro pohovor nesmírně důležité. Avšak člověk míní a život mění. Improvizace by měla být zbraní každého schopného personalisty, proto, pokud okolnosti nedají jinak, improvizujte. 

Náš tip z archivu: Kéž odzvoní náborovým frázím

Ačkoliv je současná doba méně komfortní, a to jak pro personalisty, tak i pro kandidáty na druhé straně, je třeba ji brát jako příležitost vystoupit ze zaběhnutého rámce a dát šanci inovacím a novým technologiím.

Zajímá Vás jiné téma z HR? Domluvte si konzultaci

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779