HR marketing. Cesta k získání kvalitních a loajálních zaměstnanců

25.4.2016

Neustále u vás probíhají pohovory na stejnou pozici. Do reklam na „jobsech“ jste nasypali nemalé částky. Jste zavaleni životopisy, ale nikdo není opravdu ten pravý. Nebo hledáte jen ty, kteří pro vás chtějí pracovat a sdílet vaši filozofii. Nebo nechcete přijít o dobré lidi, které se vám již podařilo získat.

Problém je jasný. Nedostatek lidí na trhu. Nebo tedy alespoň nedostatek těch, kteří stojí za to. Ale jak to zařídit, aby chtěli ti nejlepší pracovat právě pro vás?

Firem, které nabízí týden dovolené navíc, stravenky, mobil či počítač je na trhu spousta. Na mnoha pozicích jsou tyto „benefity“ již standardem. Brand neboli značka. To je to, co láká. Značka není jen logo nebo webové stránky. Nejsou to jen zisky a pobočky, kam se podíváš. Je to pověst a firemní kultura, o které se mluví. Záznam v životopisu, o který bude každý stát. 

Hlavním úkolem HR marketingu je vytvořit kvalitní značku firmy směrem k uchazečům a zaměstnancům. Díky ní pak nalákat dostatek schopných a loajálních uchazečů nebo poskytnout stávajícím zaměstnancům podmínky k úplné spokojenosti.

Zacíleno na uchazeče

Princip marketingového mixu je u HR marketingu podobný. Segmentace se ovšem vztahuje na cílovou skupinu potenciálních zaměstnanců. Produktem může být konkrétní pracovní místo nebo oddělení. Cenou je pro vás výkon, který zaměstnanec pro firmu vytváří, co produkuje. A promotion zahrnuje vše, co „chtějí uchazeči slyšet“. Ukažme si, jak to funguje v praxi.

HR marketing v praxi

Vytvořte si marketingovou strategii

Definujte si zaměstnaneckou značku – řekněte si, co jsou vaše slabé a silné stránky v porovnání s konkurencí. Zhodnoťte například pracovní tým, umístění provozovny, vybavení, podmínky pro práci, hodnocení, motivaci, produkty a služby společnosti...

Identifikujte „cílového zaměstnance“

Řekněte si, kdo by se vám hodil. Co má umět a znát. Nastavte si svůj finanční limit. Zjistěte si, kde se váš potenciální zaměstnanec pohybuje a kde ho tedy budete moci oslovit (škola, volnočasová aktivita, skupina na internetu, nákupy,...).

Hledejte rozdíly

Sepište si 2-3 body, ve kterých se lišíte od konkurence. Ty vypíchněte a na nich postavte zaměstnanecký brand.

Zvolte správnou komunikaci a prodejte se

Volba správné formy a obsahu je klíčová. Promyslete si předem, co je vaším cílem:

 • vzbuzení pozornosti
 • budování důvěry
 • získání uchazeče
 • udržení stávajících zaměstnanců

Nastrčte návnadu

Hledejte cesty, kudy se dostat k zákazníkovi. V tomto případě uchazeči nebo stávajícímu zaměstnanci. Možností je spousta:

 • Public relations – časopisy, výroční zprávy, intranet, nástěnky, sociální sítě, firemní oblečení, loga, spolupráce se školami, veletrhy, přednášky,..
 • Reklama – inzerce v tisku, časopisech, rozhlas, venkovní reklama, online produkty, web
 • Podpora prodeje – krátkodobá podpora aktuální náborové akce
 • Přímý marketing – online chat, webináře, e-maily
 • Ostatní formy – virální marketing, Word of mouth apod.

Buďte akční, udělejte si plán

Abyste neusnuli na vavřínech, vytvořte si detailní plán činností na 6 měsíců. Na delší dobu si definujte milníky. Do akčního plánu zahrňte:

 • KDY bude probíhat komunikace v jednotlivých komunikačních kanálech
 • KDO je za co zodpovědný
 • KOLIK to bude stát
 • zhodnoťte, JAK vše proběhlo

Ovládněte REALIZACI

HR marketing zasahuje do mnoha činností firmy. S nadsázkou se dá říci, že úplně do všech. Nezapomeňte, že vnější budování značky je přímo spojené se správným nastavení vnitřní komunikace, nastavením a úpravou procesů včetně výběrového řízení. Je jen na vás, jestli se do toho pustíte sami nebo si zaplatíte profíka, který vše nastaví a pohlídá.

S kůží na trh aneb výběrové řízení může začít

Personalisté pozor! I vy jste součástí celého procesu. I vy ovlivňujete, zda uchazeč práci přijme či ne. Nemučte je stále stejnými otázkami. Nepodléhejte dojmu, že je vaše firma jedinečná a vy jste tudíž nadřazeni. Dejte si tu práci a včas odpovězte/odmítněte/navažte kontakt s uchazeči. Způsob vaší komunikace vypovídá mnohé o firemní kultuře. Reprezentujete hodnoty a pracovní prostředí. Věřte, že uchazeči si to mezi sebou poví.

Máte co nabídnout?

Máte nějakou výhodu oproti konkurenci? Lokalitu, vybavenost, vzdělání,….cokoliv. Že ne? Škoda. HR marketing není kouzlo. Kde není alespoň malá výhoda, tam ani dobrá kampaň nepomůže.

Pokud ale máte v kapse pár „es“, pak HR marketing je ten pravý nástroj, který vám umožní vybudovat dobrou a silnou značku. Budujte ji, hýčkejte, propagujte. Na výdaje s tím spojené pohlížejte jako na investice, nikoliv náklady. Vše se vám vrátí. Dobrá značka přitáhne správné lidi a vaše konkurenceschopnost s nimi poroste.

Spokojenost hýbe firmou

HR marketing ovlivňuje vnímání potenciálních i stávajících zaměstnanců. Jejich motivaci a loajalitu. A jak už víme, všechno se vším souvisí:

 • Nespokojený zaměstnanec = nespokojený zákazník, který za služby a produkty platí.
 • Spokojený zaměstnanec = spokojený zákazník = vyšší zisk a spokojený majitel firmy.
 • Spokojený zaměstnanec, spokojený klient a spokojený majitel = pozitivní vnímání značky firmy, kladné reference a příliv nových zákazníků/zaměstnanců. A opět možné navýšení zisku. 

Kterou variantu si vyberete vy? Chcete vytvořit kvalitní zaměstnavatelskou značku, změnit přístup k HR a dlouhodobě si vybírat mezi těmi nejlepšími kandidáty? Pomůžeme vám.

 

Chci pomoci s vytvořením HR marketingového plánu

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779