Hlídač podnikových financí a velmistr excelu

20.2.2017

Oblek, kravata, kufřík. Kalkulačka, excel a má-dáti/dal. Věčně shrbený za kancelářským stolem, ponořený do čísel. Takto si možná představujete finančního analytika. Nenechte se mýlit. Finanční analytik je člověk dnešní doby. Bedlivě sleduje všechny pohyby trhu, ekonomické výkyvy, možnosti i hrozby.

Finanční analytik je zodpovědný za většinu podnikových analýz. Podílí se na tvorbě plánu a forecastů, identifikuje příležitosti i rizika. Má pod palcem veškeré finanční kontroly, zpracování a revizi výsledků hospodaření.

Pozice finančního analytika často láká uchazeče, kteří se nevzhlédli v účetnictví či mají praxi v auditu, ale chtějí vykonávat specializovanou a zároveň samostatnou práci.

Náplň práce

 • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz a prognóz pro potřeby podniku.
 • Kontrola čerpání rozpočtu a návrhy vhodných opatření.
 • Komunikace s ostatními odděleními ve společnosti – získávání vstupů pro analýzy, spolupráce na dílčích úkolech, příp. projektech, předávání výstupů, spolupráce s finančním a účetním oddělením.
 • Příprava finančních analýz a prognóz pro potřeby organizace (odchylkových analýz, analýz marže a analýzy ziskovosti, analýza OPEX, CAPEX, celkového P&L).

Psychologický profil

 • Analytické myšlení
 • Samostatnost
 • Dobrá orientace v informacích

Odborné znalosti

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo matematického zaměření.
 • Znalosti principů hospodaření podnikatelského subjektu.
 • Tvorba kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy.
 • Znalost finančních analýz a vyhodnocování ekonomických ukazatelů.
 • Znalost controllingu.
 • Velmi dobrá znalost Excelu (práce s funkcemi, kontingenčními tabulkami a makry)

Odborné dovednosti

 • Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel.
 • Příprava a zpracování podkladů pro finanční analýzy a plánování.
 • Navrhování opatření a změn v rozpočtech v případě jejich neplnění.
 • Analýza vývoje ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů.
 • Posuzování efektivnosti investic, provádění kalkulací a rozpočtů dle požadavků managementu.
 • Zpracovávání dílčích ekonomických rozborů a analýz dle potřeb organizace.
 • Sledování, vyhodnocování a zpracovávání rozborů hospodaření dle dílčích plánů nebo jejich částí.
 • Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti všech druhů investic, vyhodnocování vývoje v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančních ukazatelů podle standardních účetních výkazů.

Pracovní náplň i samotné požadavky na osobu finančního analytika jsou vždy ovlivněny velikostí firmy a oborem, ve kterém konkrétní společnost působí. V hierarchii společnosti se pak finanční analytik většinou zodpovídá přímo finančnímu řediteli.

Mzdové ohodnocení

Platové rozmezí u této pozice se pohybuje mezi 30tis až 50tis. Záleží na oboru podnikání společnosti a na zkušenostech kandidáta. 

 

Hlavní kancelář

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Brno

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

Praha

APROFES, s.r.o.
Paříkova 11a
190 00 Praha 9

praha@aprofes.cz
Tel: +420 606 089 306

+420 603 456 779