Assessment centrum: Jak uspět?

6.2.2015

Uchazeči o zaměstnání jsou někdy až překvapeni tím, co všechno musí v dnešní době absolvovat na cestě za získáním práce. Možná si řeknete, že rozhodující jsou zkušenosti a dovednosti a že ty  posoudí jen profesionál z dané branže. Jistě, ale v drtivé většině případů množství uchazečů převyšuje nabídku volných míst. Proto firmy využívají metodu Assessment Centrum, která jim pomáhá najít toho nejvhodnějšího kandidáta.

Assessment Centrum

Assessment Centrum (AC) neboli hodnotící středisko je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. V současné době je u firem velmi oblíbená. Bývá zaměřena na manažerské, obchodní a často či opakovaně obsazované pozice ve firmě. Náročnost výběrových metod závisí na pozici, která je obsazována. Počítejte s tím, že vaše prezentace bude mít zásadní vliv na vás úspěch.

AC je pro vás jako  uchazeče daleko náročnější než běžný přijímací pohovor. Jedním z důvodu je fakt, že  současně s vámi je hodnoceno dalších 5 -10 žadatelů. Toto konkurenční prostředí, časová náročnost a řešení komplikovaných, mnohdy nesmyslných úkolů dělá z AC velmi náročný typ přijímacího řízení. I z těchto důvodů se často setkáváme s velmi zásadní otázkou: „Jak mohu zvýšit svou šanci na úspěch?“, případně „Jak se mám připravit“?

Není tajemstvím, že jedním z principů AC je právě snaha organizátorů o to, aby se na něj připravit nedalo. Samozřejmě má svůj typický průběh, ale jelikož nikdy nevíte, „s kým budete mít tu čest“,  přináší nové a nepředvídatelné situace. Nebývá výjimkou, že někdo z uchazečů je ve skutečnosti figurantem, který významně zasahuje do průběhu assessmentu.

V průběhu AC jsou přítomni ti nejdůležitější

  • Moderátor - dává potřebné instrukce, poskytuje odpovědi, koordinuje činnost skupiny. Nemá tolik času na hodnocení uchazečů.
  • Manažer - vybírá své podřízené. V průběhu rozhovoru může klást otázky týkající se obsazované pozice.
  • Kandidát - uchazeč o práci - vy
  • Pozorovatel - také „hodnotitel“ či „assesor“, jedná se o všechny další osoby, např. personalista, obchodní ředitel, psycholog atd. Sledují, pozorují, zapisují si, hodnotí, do děje se zapojují méně nebo vůbec.

Průběh assessement centra

Typické AC obsahuje několik prvků, které se liší strukturou a zaměřují se na zjišťování různých schopností či osobnostních charakteristik.

Prezentace

Přichází na řadu většinou první. Obyvkle prezentujete sama sebe,  nebo naopak jiného uchazeče (po přípravě). Tento úkol bývá spíše individuální, ale fantazii assessorů se meze nekladou! Je velmi pravděpodobné, že s prezentováním se v průběhu assessment centra setkáte několikrát.

Případové studie

Ve většině případů  se jedná o týmovou aktivitu.  Principem je zadání úkolu, který může kopírovat realitu nebo může být také naprosto absurdní. Jste požádání o  vytvoření jakéhosi scénáře a následnou prezentaci jeho řešení (či prezentaci vytvořeného produktu atd). Jelikož se jedná o týmovou aktivitu, právě kooperace a tzv. role v týmu je to, co hodnotitel sleduje.

Při této aktivitě se můžete pojevit jako  lídr, který motivuje a organizuje ostatní, nebo jako specialista, který hledá to nejlepší řešení, obchodník, jež  nejvíce přispívají při finální prezentaci nebo třeba týmový hráč, který bez okolků plní zadané úkoly.

Psychologické hry

Mají podobu fiktivní vypjaté situace, v nichž jste často nuceni učinit nějakou rozporuplnou volbu. Typickým případem je hra na to, kdy havaruje letadlo s handicapovanými pasažéry na poušti. Zůstanou omezené zdroje potravy a vody k tomu, aby se všichni zachránili. Komunikace mezi členy týmu je omezena jejich rolemi, někteří jsou slepí, někteří hluší, jiní mají tělesný handicap. Je asi zřejmé, že zde správné řešení neexistuje. Nejde tedy o nalezení řešení, jako spíše o zvolený postup. Někdo by nesl tělesně postiženého na zádech přes poušť, někdo by ho nechal na místě...... to je přesně to, co chtějí hodnotitelé vidět.

Diskuze

Jsou zaměřeny zejména na schopnost argumentovat, prosadit se, stát si za svým nebo naopak dosáhnout kompromisu. Sleduje se také důvtip a schopnost adekvátně reagovat či přicházet s novými a neotřelými pohledy na věc.

Psychodiagnostické metody

Uchazeči se většinou testů nebojí, mnozí z nich se na ně těší a to zřejmě pro to, že zde mohou být „sami se sebou“. Nemusíte se prosazovat, nemusíte s někým spolupracovat. Jedná se o různé dotazníkové metody, psychologické testy atd. Ale pozor, i zde můžete být pozorováni.

Osobní pohovor

Závěr náročného dne můžete završit osobním pohovorem s personalistou či přísedícím hodnotitelem. Očekávejte otázky typu „Jak jste se cítil v průběhu modelové situace?“ nebo také dotazy na vzdělání, motivaci pro danou pozici atd. Pokud navíc padne otázka na možný nástup, můžete si gratulovat a doufat, že právě vy budete tím zvoleným kandidátem.

 

Nenechte se vykolejit!

Nedílnou součástí assesmentu je manipulace ze strany assessorů. Záměrně ve vás vyvolávají stres, paniku, nepochopení, konflikt, nebo třeba nudu. Jejich cílem není zkazit vám den, ale poznat vás z různých úhlů pohledu. Z toho vyplývá, že nároky na soustředění jsou na vás kladeny po celou dobu Assessment Centra. Jediným receptem zůstává, dostat z vás to nejlepší v každém, byť zdánlivě nestřeženém okamžiku. 

5 tipů pro úspěšné zvládnutí AC

  1. Nesnažte se být někým, kým nejste – pod takovým tlakem, během několika hodin a v tolika různých situacích to zkušené oko několika assessorů dříve nebo později odhalí.
  2. Zjistěte si, co nejvíce informací - personalista se vás může zeptat, co víte o společnosti nebo o nabízené pozici. Mlčení rozhodně není dobrá vizitka. Zjistěte si něco o historii společnosti, produktech, plánech do budoucna nebo o dosažených úspěších. Doporučuji si také pročíst popis pozice, abyste věděli, co se od vás očekává.
  3. Oblékněte se reprezentativně, ale pohodlně -  základní rada zní – dress code volte raději „o dvě třídy výš“, než „o jednu níž“. Pamatujte  na to, že AC trvá poměrně dlouho, a že plnění úkolů může vyžadovat i určitou míru aktivního pohybu. Pokud si nejste jisti, klidně se zeptejte. Nesvědčí to o vaší neznalosti, ale naopak o vážném zájmu o pozici.
  4. Vyhněte se nápadnostem, které mohou působit proti vám – výstřední módní doplňky, mnoho šperků, silná vůně, familiérnost, vulgarismy, slang, časté telefonáty atd.
  5. Prosazujte se s mírou – uchazeč by měl být aktivní, ale nikov za každou cenu. Rozhodně nikomu neskákejte do řeči a neshazujte předchozího zaměstnavatele.

Naučte se něco o sobě

Assessment Centrum je skvělá příležitost, jak poznat sám sebe. Myslíte si, že jste rozený vůdce a při týmovém úkolu jste v roli pomocné síly? Jste přesvědčení, že dobře zvládáte stres, a nedostatek času, ale  tlak na výsledek vás naprosto ochromil? Možná je to dobrá příležitost se zamyslet nad tím, kde skutečně je vaše profesní budoucnost.

Pokud nebudete v AC úspěšní, nepropadejte panice. Profil hledaného zaměstnance zřejmě odpovídal lépe jinému kandidátovi. Vaše účast na AC pro vás rozhodně nebyla ztrátou času. Dodala vám sebejistotu, která je základem toho, abyste příště byli více sebou, klidnější a připraveni se lépe prezentovat.


Štítky: Hledám práci

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779