Personální audit není jen pro velké firmy

9.1.2019

Slyšíme to dnes a denně. “Zaměstnanci  jsou tím nejcennějším ve firmě.” Často však také největší nákladovou položkou v účetnictví. Právě proto je dobré se ujistit, že firma využívá své lidi efektivně a ku vzájemné spokojenosti.

Personální audit přináší firmám kvalitní zpětnou vazbu.
Hodnotí současný stav, hledá rezervy
a ukazuje prostor ke zlepšení.

 

Personální audit - postrach zaměstnanců

V uších mnoha zaměstnanců je personální audit spojen s propouštěním. Nese s sebou obavy a stres. To ovšem není jeho cílem. Nejen že může otevřít brány k rozvoji, ale také zefektivňuje procesy, vylepšuje komunikaci, přenastavuje vztahy mezi vedením a zaměstnanci, podporuje budování dobrého jména firmy. Komunikujte tuto informaci směrem k lidem. Vyhnete se negativnímu postoji, který může ovlivnit průběh auditu.

 

Jiřina nebo pan inženýr Novák?

Mnoho firem se bojí pustit si dovnitř někoho cizího. Přeci jen, jako personální auditor uvidí firmu v podstatě nahou. Se všemi nešvary, finančními toky a manažerskými móresy. A kritiku, tu slyší málokdo rád. Otázka tedy zní: Interní nebo externí?

 • Pokud máte ve firmě člověka, který má hluboké znalosti a zkušenosti z oboru HR a dokáže se vymanit ze subjektivního pohledu na firmu, jděte do toho.
 • Výhodou externího personálního auditu je jeho nestrannost a objektivnost. Často pak (oproti internímu HR) také znalost situace a trendů v oblasti HR a zkušenosti z jiných firem. A o svá firemní data se rozhodně bát nemusíte. Zachování povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech zjištěných při auditu je samozřejmostí.

 

Personální audit není jen pro velké

V každé organizaci je co zlepšovat. Důležitým měřítkem jsou cíle společnosti, kterých chce dosáhnout. Díky správnému personálnímu nastavení již na startu může firma do budoucna získat obrovskou výhodu.

Odrazující položkou může být pro malé firmy cena. Ta začíná na cca 55 tisících a roste dle velikosti organizace, složitosti procesů a času potřebného na provedení auditu.

 

Než audit začne

Než se pustíte do personálního auditu (ať již vlastními silami nebo s externím dodavatelem), nastavte si cíle a dohodněte si metodiku provedení auditu. Vymezte, koho se audit bude týkat a informujte ho o tom. Správnou komunikací zabráníte negativnímu přístupu k auditu a případným změnám, které přinese.

Cíle personálního auditu

 • hledání optimálních podmínek pro práci
 • hodnocení výkonu zaměstnanců vzhledem k plánům a reálným možnostem plnění
 • spravedlivý systém hodnocení a odměňování
 • efektivní motivace zaměstnanců
 • správná volba systému řízení
 • nastavení vztahu s lidmi
 • budování dobrého jména zaměstnavatele

 

Obecné kroky personálního auditu

Každý personální audit je jiný, stejně jako firmy, ve kterých je prováděn. Proto se nedá přesně popsat postup provedení auditu. Obecně však probíhá takto:

 • analýza s vedením organizace
 • definování cílů a priorit
 • nastavení metodiky a postupů
 • realizace - řízené rozhovory se zaměstnanci, studium dokumentace (normy, směrnice, smlouvy,...), monitoring pracovišť, snímky pracovního dne atd.
 • Výstup a doporučení
 • Plán změny

Výstupem je zpráva z auditu s doporučením pro vedení a majitele firmy. Úspěšný personální audit dokáže zefektivnit procesy a ušetřit tak firmě 5-15% personálních nákladů.

 

Bez akce není reakce

Bez přesného plánu není možné se posunout. Součástí výstupu z personálního auditu je proto návrh jednotlivých kroků změny, termínů a odpovědnosti za plnění. Změnu je nutné podpořit kontrolou.

 

 

Dopřejte vaší firmě personální audit z rukou odborníků

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Hlavní kancelář

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Brno

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

Praha

APROFES, s.r.o.
Paříkova 11a
190 00 Praha 9

praha@aprofes.cz
Tel: +420 606 089 306

+420 603 456 779